ToMUN 2022

oficjalna ceremonia otwarcia ToMUN 2022
W dniu 6 października o godz.10.00 odbyła się oficjalna ceremonia otwarcia symulowanych obrad ONZ zorganizowanych przez I LO. Całe wydarzenie miało miejsce w toruńskim ratuszu. Uczestniczyli w nim wszyscy uczestnicy obrad, a także goście tacy jak prezydent miasta, czy ambasador Luxemburga. W trakcie powitania uczennice toruńskiego liceum zaśpiewały piosenkę. Na koniec ambasador Luxemburga wygłosił mowę, wszyscy zostali ciepło powitani i zachęceni do aktywnego uczestniczenia w obradach. Po wydarzeniu, wszyscy udaliśmy się do liceum, w którym zaczęliśmy dyskusje w swoich komisjach.
dzień pierwszy
Pierwszego dnia zapoznałyśmy się z członkami swoich komisji (w tym roku nasi reprezentanci byli w komisjach FSC oraz UNICEF), przybyłych nie tylko z Polski, lecz także z innych krajów Europy (Hiszpania, Wlk. Brytania, Słowacja, Niemcy, Luksemburg). Później przyszedł czas na długie obrady, podczas których drogą dyskusji i negocjacji po angielsku, młodzi przedstawiciele różnych państw razem szukali rozwiązań międzynarodowych problemów. Przerwa obiadowa, była momentem, w którym profesjonalizm na chwilę opuszczał uczestników i stołówka wypełniała się koleżeńską atmosferą, jednak język angielski pozostał, jako uniwersalne narzędzie komunikacji między rówieśnikami. Obrady zakończyły się popołudniu ok. godz. 16, kiedy to udałyśmy się do miejsca zakwaterowania.
Musiałyśmy wypocząć, przed nadchodzącymi kolejnymi dniami obrad.

dzień drugi
Drugi dzień obrad rozpoczął się w oddzielnych komisjach. Pisaliśmy swoje prace albo pracowaliśmy nad ich udoskonaleniem. Obrady były przerwane lunchem, po którym część komisji przyjmowała ustawy, a komisja FSC zajmowała się ustalaniem najlepszych rozwiązań. Wieczorem w budynku I LO odbyła się oficjalna impreza dla uczestników ToMUNa.

dzień trzeci
Trzeci dzień rozpoczęły obrady w salach. Każda z grup dopracowywała swoje rezolucje dotyczące danego zagadnienia, aby później (na “General Assembly”) połączyć siły. Wszystkie grupy spotkały się na auli szkolnej, gdzie każdy reprezentant danego kraju współpracował z przedstawicielami tego samego państwa. Wspólnie obradowali na temat “Praw mniejszości religijnych i kulturowych”. Komisja FSC (Future Security Council – Przyszły Zarząd Bezpieczeństwa) nie udała się jednak na GA, ale obradowała w tym czasie w swojej sali i kończyła rezolucje. Na koniec obu obrad były gry i zabawy integracyjne.

oficjalna ceremonia zamknięcia ToMUN 2022
W dniu 8 października o godz.16.15 odbyła się oficjalna ceremonia zamknięcia symulowanych obrad ONZ. Miało to miejsce w szkolnej auli I LO w Toruniu. Zgromadzili się tam wszyscy uczestnicy z każdej komisji wraz z przewodniczącymi obrad i dyrektorem szkoły. Nie zabrakło także nauczycieli, którzy wspierali swoich uczniów. Podczas wydarzenia wręczane były nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników. Na koniec wszyscy dostali certyfikaty, rozdawane przez poszczególnych przewodniczących swoich komisji. Wszyscy zrobili pamiątkowe zdjęcia i nagrodzili organizatorów oklaskami.

Opracowanie: Agnieszka Sobieraj

IMG_9530

Post Author: webmaster_spts

Dodaj komentarz