Oferta szkoły

Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy istnieje od 1.IX.1996 r., mieści się przy ul. Salezjańskiej 1 (oddziały 0 – 3) i ul. Pod Reglami 1 (oddziały 4 – 6).

Jesteśmy szkołą prywatną posiadającą uprawnienia placówki publicznej.Obecnie mamy 16 oddziałów: 0, I, II, III, IV, V i VI. Uczy się w nich blisko 400 uczniów, średnio po 22 osób w klasie, nad którymi pieczę sprawuje ponad 30 nauczycieli oraz pracownicy obsługi. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7.50 wspólną modlitwą poranną, a kończą w klasach 0 – III o godz. 12.40, natomiast w klasach IV o godz. 13.30.
Już od klasy zerowej dzieci uczą się:
– języka angielskiego,
– mają zajęcia z informatyki i rytmiki.


Świetlica
W szkole mamy również świetlicę działającą od godz. 6.00 do 17.00. Obiady i herbata do śniadania. Uczniowie mają możliwość korzystania z obiadów. Do śniadania dzieci dostają herbatę.


Koła zainteresowań
Nasi podopieczni mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie kołach zainteresowań:
– plastycznym,
– matematycznym,
– historycznym,
– przyrodniczym,
– informatyczym,
– teatralnym,
– języka angielskiego,
– języka niemieckiego,
– wokalnym-tanecznym,
– szachowym,
– sportowym 
oraz chórze.

Lekcje dla chętnych

Dla chętnych prowadzone są indywidualne lekcje gry na pianinie, gitarze lub keyboardzie oraz dodatkowe lekcje języka angielskiego i matematyki. Gimnastyka korekcyjna i zajęcia z logopedąDzieci z wadami postawy chodzą na gimnastykę korekcyjną, a z wadami wymowy mają zajęcia z logopedii. 

Opieka pedagoga i psychologa
Dzieci mają możliwość korzystania z opieki szkolnego pedagoga i psychologa. 

Zaplecze

Dysponujemy bogatym zapleczem:
– znakomicie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi,
– dwiema pracowniami komputerowymi,
– salą do gimnastyki korekcyjnej oraz
– biblioteką.

Nagrody i wyróżnienia
Możemy poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami, które nasi wychowankowie zdobywają w konkursach plastycznych, literackich, recytatorskich, sportowych oraz w turnieju tańca towarzyskiego. Możemy być dumni z uczniów – laureatów konkursu matematycznego KANGUR, ALFIK MATEMATYCZNY, a także najwyższym z wyników “Sprawdzianu po klasie szóstej” w Bydgoszczy.
Jako, że jesteśmy szkołą katolicką, raz w tygodniu nasi uczniowie uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Nasi uczniowie będą mogli kontynuować naukę w Gimnazjum Salezjańskim, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego. Mamy nadzieję, że dzięki zdobytej w naszej szkole wiedzy, nasi wychowankowie, zgodnie z myślą Księdza Bosko, wyrosną na dobrych chrześcijan i prawych obywateli.

Cele naszej szkoły:
Całościowe kształtowanie osoby ucznia w sferze duchowej, umysłowej i fizycznej, w taki sposób, by w przyszłości potrafił on podejmować i właściwie realizować odpowiednie zadania w służbie Bogu, ludziom, ojczyźnie i własnej rodzinie.