Rada Rodziców SPTS

Prezydium Rady Rodziców SPTS:

Przewodnicząca: p. Marta Milinkiewicz
Zastępca: p. Marta Czakowska
Skarbnik: p. Justyna Sikora
Sekretarz p. Marta Dworakowska-Kicińska

nr konta Rady Rodziców Collegium Salesianum
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, nr: 44 1600 1084 1844 5304 5000 0004