Rada Rodziców CS

Przewodniczącą Rady Rodziców jest p. Joanna Nowaczek-Skonieczna tel.: +48 608 594 276
Zastępca p. Marcin Tafelski
Skarbnik p. Grzegorz Cyganek
Sekretarz p. Monika Ewert
Kontakt email: rada.rodzicow@spts.salez.edu.pl

nr konta Rady Rodziców Collegium Salesianum
Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego, nr: 44 1600 1084 1844 5304 5000 0004