Obiady w SPTS

Koszt obiadu 10 zł.

WPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ W GOTÓWCE W SEKRETARIACIE SZKOŁY PRZY UL. SALEZJAŃSKIEJ 1.

W miesiącu wrześniu płacimy tylko gotówką w sekretariacie przy ul. Salezjańskiej 1.

Od października 2021 r. istnieje możliwość wpłaty należności za obiady na konto: 38 1600 1462 1844 5301 5000 0005 do 20-tego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać tylko w sekretariacie szkoły do godz. 8.30.