PRACOWNICY

Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy starają się o przyjazną i miłą atmosferę. Dbają o wszechstronny rozwój dziecka, kształtują jego społeczną i emocjonalną dojrzałość w duchu chrześcijańskim. Uczą odkrywania świata, zaspakajają dziecięcą potrzebę poznawania tego, co nowe w oparciu o pedagogikę św. Jana Bosko. Naczelny cel to wychowanie prawego obywatela i dobrego chrześcijanina, świadomego dokonywanych wyborów, przysposobionego do autokreacji.

RELIGIA
ks. mgr Artur Chejnowski SDB artur.chejnowski@spts.salez.edu.pl

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Aleksandra Basińska aleksandra.basinska@spts.salez.edu.pl

WYCHOWAWCY KLAS
mgr Anna Ledworowska klasa “0a”
mgr Karolina Nowakowska klasa “0b”
mgr Beata Polańska klasa 1a
mgr Edyta Łapińska klasa 1b
mgr Janina Dalewska, Magdalena Walczak klasa 1c 
mgr Beata Polańska klasa 2a
mgr Magdalena Walczak klasa 2b
mgr Anna Tomaszewska klasa 2a
mgr Małgorzata Mitura klasa 2b
mgr Karolina Majewska klasa 2c
mgr Julita Ścigany klasa 3a
mgr Iwona Fotin klasa 3b
mgr Magdalena Gaweł klasa 4a
mgr Mirella Tomczak klasa 4b
mgr Agnieszka Piechowiak klasa 6a
mgr Barbara Dziedzic klasa 6b
mgr Agnieszka Pawlak klasa 6c
mgr Zofia Smolak-Sielaczek klasa 7a
mgr Maciej Gałązka klasa 7b
mgr Anna Racka-Możuch klasa 7c
mgr Iwona Świerczyńska klasa 8a
mgr Iwona Piotrowska klasa 8b

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Janina Dalewska janina.dalewska@salez.edu.pl
mgr Iwona Fotin iwona.fotin@spts.salez.edu.pl
mgr Edyta Łapińska edyta.lapinska@spts.salez.edu.pl
mgr Małgorzata Mitura malgorzata.mitura@salez.edu.pl
mgr Anna Tomaszewska anna.tomaszewska@spts.salez.edu.pl
mgr Beata Polańska beata.polanska@spts.salez.edu.pl
mgr Magdalena Walczak magdalena.walczak@spts.salez.edu.pl
mgr Julita Ścigany julita.scigany@spts.salez.edu.pl
mgr Karolina Majewska karolina.zakowska@spts.salez.edu.pl
mgr Karolina Nowakowska karolina.nowakowska@spts.salez.edu.pl

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
mgr Anna Ledworowska anna.ledworowska@spts.salez.edu.pl
mgr Karolina Nowakowska karolina.nowakowska@spts.salez.edu.pl

JĘZYK POLSKI
mgr Ewa Łapińska ewa.lapinska@spts.salez.edu.pl
mgr Agata Kaczmarek agata.kaczmarek@spts.salez.edu.pl
mgr Stefania Tabaczyńska s.tabaczynska@spts.salez.edu.pl
mgr Agnieszka Piechowiak agnieszka.piechowiak@salez.edu.pl

MATEMATYKA

mgr Anna Racka-Możuch anna.racka-mozuch@spts.salez.edu.pl
mgr Agnieszka Pawlak agnieszka.pawlak@salez.edu.pl
mgr Zofia Smolak-Sielaczek zofia.smolak-sielaczek@salez.edu.pl 

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Mirella Tomczak  mirella.tomczak@spts.salez.edu.pl
mgr Małgorzata Szymczak  malgorzata.szymczak@spts.salez.edu.pl
mgr Julita Ścigany julita.scigany@spts.salez.edu.pl
mgr Magdalena Walczak  magdalena.walczak@spts.salez.edu.pl
mgr Iwona Piotrowska  iwona.piotrowska@spts.salez.edu.pl
mgr Magda Studzińska  magda.studzinska@icloud.com
mgr Agnieszka Sobieraj agnieszka.sobieraj@salez.edu.pl
mgr Aleksandra Kulka aleksandra.kulka@salez.edu.pl

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Maciej Gałązka  maciej.galazka@spts.salez.edu.pl
mgr Adam Wojciechowski   adam.wojciechowski@spts.salez.edu.pl
mgr Martyna Dziamska martyna.dziamska@spts.salez.edu.pl 
mgr Grażyna Bogacz grazyna.bogacz@salez.edu.pl

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Agnieszka Ciechorowska agnieszka.ciechorowska@salez.edu.pl
mgr Lucyna Bełza-Gałązka lucyna.belza-galazka@salez.edu.pl

PRZYRODA/BIOLOGIA
mgr Iwona Świerczyńska   iwona.swierczynska@salez.edu.pl

HISTORIA
mgr Dorota Piotrowska   dorota.piotrowska@spts.salez.edu.pl

INFORMATYKA/DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Magdalena Gaweł   magda.gawel@spts.salez.edu.pl 

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Barbara Dziedzic    barbara.dziedzic@spts.salez.edu.pl

MUZYKA
mgr Barbara Dziedzic   barbara.dziedzic@spts.salez.edu.pl

MUZYKA/RYTMIKA
mgr Mariola Ziółkowska   mariola.ziolkowska@spts.salez.edu.pl

PLASTYKA
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@spts.salez.edu.pl

CHEMIA
mgr Izabela Marchlewska   izabela.marchlewska@salez.edu.pl

GEOGRAFIA
mgr Tomasz Drożyński  tomasz.drozynski@salez.edu.pl

FIZYKA
mgr Elżbieta Koralewska   elzbieta.koralewska@salez.edu.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Izabela Faustmann   izabela.faustmann@spts.salez.edu.pl
mgr Aleksandra Gołasz  aleksandra.golasz@spts.salez.edu.pl
mgr Marek Sikorski  marek.sikorski@spts.salez.edu.pl
mgr Wojciech Mizikowski  wojciech.mizikowski@salez.edu.pl
mgr Joanna Ziętak joanna.zietak@salez.edu.pl
mgr Arkadiusz Nieradko arkadiusz.nieradko@spts.salez.edu.pl 

ŚWIETLICA
mgr Ewelina Boczek  ewelina.boczek@spts.salez.edu.pl
mgr Emilia Świątkowska   emilia.swiatkowska@spts.salez.edu.pl
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@spts.salez.edu.pl
mgr Magdalena Wilk-Piotrowska  magdalena.wilk-piotrowska@spts.salez.edu.pl
mgr Karolina Nowakowska   karolina.nowakowska@spts.salez.edu.pl
mgr Beata Hepfner-Frygier beata.hepfner-frygier@spts.salez.edu.pl
mgr Daniela Wróblewska daniela.wroblewska@spts.salez.edu.pl

LOGOPEDA
mgr Emilia Piątkowska emilia.piatkowska@salez.edu.pl

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
mgr Maria Michałek     maria.michalek@spts.salez.edu.pl

BIBLIOTEKA
mgr Teresa Stachniczek     teresa.stachniczek@spts.salez.edu.pl

SEKRETARIAT
Małgorzata Kulpa – sekretarz szkoły     

KSIĘGOWOŚĆ


PRACOWNICY OBSŁUGI
Edmund Różyński – ochrona
Paweł Tarkowski – ochrona
Alfreda Jędrzejewska
Mirosława Mietła
Jadwiga Bethke