PRACOWNICY

Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy starają się o przyjazną i miłą atmosferę. Dbają o wszechstronny rozwój dziecka, kształtują jego społeczną i emocjonalną dojrzałość w duchu chrześcijańskim. Uczą odkrywania świata, zaspakajają dziecięcą potrzebę poznawania tego, co nowe w oparciu o pedagogikę św. Jana Bosko. Naczelny cel to wychowanie prawego obywatela i dobrego chrześcijanina, świadomego dokonywanych wyborów, przysposobionego do autokreacji.

RELIGIA
ks. mgr Arkadiusz Orzechowski SDB a.orzechowski.sdb@spts.salez.edu.pl
ks. mgr Tadeusz Kiciński SDB
ks. mgr Ireneusz Śliwiński SDB

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Aleksandra Basińska (klasy 0 – VI) aleksandra.basinska@salez.edu.pl
mgr Anika Jankowska (klasy VII – VIII)

WYCHOWAWCY KLAS
mgr Julita Ścigany klasa 1a
mgr Iwona Fotin klasa 1b
mgr Anna Ledworowska klasa “0a”
mgr Beata Polańska klasa 2a
mgr Edyta Łapińska klasa 2b
mgr Magdalena Walczak klasa 2c
mgr Anna Tomaszewska klasa 3a
mgr Małgorzata Mitura klasa 3b
mgr Karolina Majewska 3c 
mgr Katarzyna Reszelewska klasa 4a
mgr Magda Studzińska klasa 4b
mgr Agnieszka Kulczycka klasa 5a
mgr Iwona Piotrowska klasa 5b
mgr Agnieszka Pawlak 5c
mgr Anna Racka-Możuchł klasa 6a
mgr Dorota Piotrowska klasa 6b
mgr Adam Wojciechowski klasa 7a
mgr Agata Kaczmarek klasa 7b
mgr Magdalena Gaweł klasa 8a
mgr Mirella Tomczak klasa 8b

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Iwona Fotin iwona.fotin@salez.edu.pl
mgr Edyta Łapińska edyta.lapinska@salez.edu.pl
mgr Małgorzata Mitura malgorzata.mitura@salez.edu.pl
mgr Anna Tomaszewska anna.tomaszewska@salez.edu.pl
mgr Beata Polańska beata.polanska@salez.edu.pl
mgr Magdalena Walczak magdalena.walczak@salez.edu.pl
mgr Julita Ścigany julita.scigany@salez.edu.pl
mgr Karolina Majewska karolina.majewska@salez.edu.pl

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
mgr Anna Ledworowska anna.ledworowska@salez.edu.pl

JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Reszelewska katarzyna.reszelewska@salez.edu.pl
mgr Agata Kaczmarek agata.kaczmarek@salez.edu.pl
mgr Katarzyna Kujawa katarzyna.kujawa@salez.edu.pl
mgr Agnieszka Piechowiak agnieszka.piechowiak@salez.edu.pl

MATEMATYKA

mgr Anna Racka-Możuch anna.racka-mozuch@salez.edu.pl
mgr Agnieszka Pawlak agnieszka.pawlak@salez.edu.pl
mgr Agata Łukaszewska agata.lukaszewska@salez.edu.pl 

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Mirella Tomczak  mirella.tomczak@salez.edu.pl
mgr Małgorzata Szymczak  malgorzata.szymczak@salez.edu.pl
mgr Julita Ścigany julita.scigany@salez.edu.pl
mgr Magdalena Walczak  magdalena.walczak@salez.edu.pl
mgr Iwona Piotrowska  iwona.piotrowska@salez.edu.pl
mgr Magda Studzińska  magda.studzinska@icloud.com
mgr Agnieszka Sobieraj agnieszka.sobieraj@salez.edu.pl

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Maciej Gałązka  maciej.galazka@salez.edu.pl
mgr Adam Wojciechowski   adam.wojciechowski@salez.edu.pl
dr Dagmara Ratajczak-Parzyńska dagmara.ratajczak-parzynska@salez.edu.pl

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Agnieszka Ciechorska 

PRZYRODA/BIOLOGIA
mgr Iwona Świerczyńska   iwona.swierczynska@salez.edu.pl
mgr Elżbieta Jurgowiak elzbieta.jurgowiak@salez.edu.pl

HISTORIA
mgr Dorota Piotrowska   dorota.piotrowska@salez.edu.pl
mgr Tomasz Drożyński tomasz.drozynski@salez.edu.pl

INFORMATYKA/DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Magdalena Gaweł   magda.gawel@salez.edu.pl 

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Barbara Dziedzic    barbara.dziedzic@salez.edu.pl

MUZYKA
mgr Barbara Dziedzic   barbara.dziedzic@salez.edu.pl

MUZYKA/RYTMIKA
mgr Mariola Ziółkowska   mariola.ziolkowska@salez.edu.pl

PLASTYKA
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@salez.edu.pl

CHEMIA
mgr Aldona Młodzik   izabela.marchlewska@salez.edu.pl

GEOGRAFIA
mgr Tomasz Drożyński  katarzyna.wedzelewska@salez.edu.pl
mgr Katarzyna Wędzelewska tomasz.drozynski@salez.edu.pl

FIZYKA
mgr Elżbieta Koralewska   elzbieta.koralewska@salez.edu.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Marek Sikorski  marek.sikorski@salez.edu.pl
mgr Wojciech Mizikowski  wojciech.mizikowski@salez.edu.pl
mgr Joanna Ziętak joanna.zietak@salez.edu.pl
mgr Arkadiusz Nieradko arkadiusz.nieradko@salez.edu.pl 
mgr Agnieszka Kulczycka agnieszka.kulczycka@salez.edu.pl 

ŚWIETLICA
mgr Teresa Stachniczek   teresa.stachniczek@salez.edu.pl
mgr Ewelina Boczek  ewelina.boczek@salez.edu.pl
mgr Emilia Świątkowska   emilia.swiatkowska@salez.edu.pl
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@salez.edu.pl
mgr Karolina Nowakowska   karolina.nowakowska@salez.edu.pl
mgr Mariola Ziółkowska   mariola.ziolkowska@salez.edu.pl
dr Dagmara Ratajczak-Parzyńska dagmara.ratajczak-parzynska@salez.edu.pl

LOGOPEDA
mgr Emilia Piątkowska  emilia.piatkowska@salez.edu.pl

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@salez.edu.pl

BIBLIOTEKA
mgr Teresa Stachniczek     teresa.stachniczek@salez.edu.pl

SEKRETARIAT
Małgorzata Kulpa – sekretarz szkoły     

KSIĘGOWOŚĆ
mgr Joanna Matjakowska

PRACOWNICY OBSŁUGI
Paweł Tarkowski – ochrona
Izabela Majer
Alfreda Jędrzejewska