PRACOWNICY

Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy starają się o przyjazną i miłą atmosferę. Dbają o wszechstronny rozwój dziecka, kształtują jego społeczną i emocjonalną dojrzałość w duchu chrześcijańskim. Uczą odkrywania świata, zaspakajają dziecięcą potrzebę poznawania tego, co nowe w oparciu o pedagogikę św. Jana Bosko. Naczelny cel to wychowanie prawego obywatela i dobrego chrześcijanina, świadomego dokonywanych wyborów, przysposobionego do autokreacji.

RELIGIA
ks. mgr Arkadiusz Orzechowski SDB a.orzechowski.sdb@spts.salez.edu.pl
ks. mgr Adam Kierszka SDB adam.kierszka.sdb@spts.salez.edu.pl

PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Aleksandra Basińska (klasy 0 – VI) aleksandra.basinska@salez.edu.pl
mgr Anika Jankowska (klasy VII – VIII)

WYCHOWAWCY KLAS
mgr Anna Ledworowska klasa “0a”
mgr Beata Polańska klasa 1a
mgr Edyta Łapińska klasa 1b
mgr Magdalena Walczak klasa 1c
mgr Anna Tomaszewska klasa 2a
mgr Małgorzata Mitura klasa 2b
mgr Karolina Majewska 2c 
mgr Julita Ścigany klasa 3a
mgr Iwona Fotin klasa 3b
mgr Agnieszka Kulczycka klasa 4a
mgr Iwona Piotrowska klasa 4b
mgr Agnieszka Pawlak 4c
mgr Anna Racka-Możuchł klasa 5a
mgr Dorota Piotrowska klasa 5b
mgr Adam Wojciechowski klasa 6a
mgr Agata Kaczmarek klasa 6b
mgr Magdalena Gaweł klasa 7a
mgr Mirella Tomczak klasa 7b
mgr Katarzyna Reszelewska klasa 8a
mgr Magda Studzińska klasa 8b
mgr Tomasz Drożyński klasa 8c

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Iwona Fotin iwona.fotin@salez.edu.pl
mgr Edyta Łapińska edyta.lapinska@salez.edu.pl
mgr Małgorzata Mitura malgorzata.mitura@salez.edu.pl
mgr Anna Tomaszewska anna.tomaszewska@salez.edu.pl
mgr Beata Polańska beata.polanska@salez.edu.pl
mgr Magdalena Walczak magdalena.walczak@salez.edu.pl
mgr Julita Ścigany julita.scigany@salez.edu.pl
mgr Karolina Majewska karolina.majewska@salez.edu.pl

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
mgr Anna Ledworowska anna.ledworowska@salez.edu.pl

JĘZYK POLSKI
mgr Katarzyna Reszelewska katarzyna.reszelewska@salez.edu.pl
mgr Agata Kaczmarek agata.kaczmarek@salez.edu.pl
mgr Katarzyna Kujawa katarzyna.kujawa@salez.edu.pl
mgr Agnieszka Piechowiak agnieszka.piechowiak@salez.edu.pl

MATEMATYKA

mgr Anna Racka-Możuch anna.racka-mozuch@salez.edu.pl
mgr Agnieszka Pawlak agnieszka.pawlak@salez.edu.pl
mgr Agata Łukaszewska agata.lukaszewska@salez.edu.pl 

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Mirella Tomczak  mirella.tomczak@salez.edu.pl
mgr Małgorzata Szymczak  malgorzata.szymczak@salez.edu.pl
mgr Julita Ścigany julita.scigany@salez.edu.pl
mgr Magdalena Walczak  magdalena.walczak@salez.edu.pl
mgr Iwona Piotrowska  iwona.piotrowska@salez.edu.pl
mgr Magda Studzińska  magda.studzinska@icloud.com
mgr Agnieszka Sobieraj agnieszka.sobieraj@salez.edu.pl

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Maciej Gałązka  maciej.galazka@spts.salez.edu.pl
mgr Adam Wojciechowski   adam.wojciechowski@spts.salez.edu.pl
mgr Martyna Dziamska martyna.dziamska@spts.salez.edu.pl 
dr Dagmara Ratajczak-Parzyńska dagmara.ratajczak-parzynska@salez.edu.pl

JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Lucyna Bełza-Gałązka lucyna.belza-galazka@salez.edu.pl
mgr Magdalena Zmarzła magdalena.zmarzla@salez.edu.pl

PRZYRODA/BIOLOGIA
mgr Iwona Świerczyńska   iwona.swierczynska@salez.edu.pl
mgr Elżbieta Jurgowiak elzbieta.jurgowiak@salez.edu.pl

HISTORIA
mgr Dorota Piotrowska   dorota.piotrowska@salez.edu.pl
mgr Tomasz Drożyński tomasz.drozynski@salez.edu.pl

INFORMATYKA/DORADZTWO ZAWODOWE
mgr Magdalena Gaweł   magda.gawel@salez.edu.pl 

ZAJĘCIA TECHNICZNE
mgr Barbara Dziedzic    barbara.dziedzic@salez.edu.pl

MUZYKA
mgr Barbara Dziedzic   barbara.dziedzic@salez.edu.pl

MUZYKA/RYTMIKA
mgr Mariola Ziółkowska   mariola.ziolkowska@salez.edu.pl

PLASTYKA
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@salez.edu.pl

CHEMIA
mgr Izabela Marchlewska   izabela.marchlewska@salez.edu.pl

GEOGRAFIA
mgr Tomasz Drożyński  katarzyna.wedzelewska@salez.edu.pl
mgr Katarzyna Wędzelewska tomasz.drozynski@salez.edu.pl

FIZYKA
mgr Elżbieta Koralewska   elzbieta.koralewska@salez.edu.pl

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Marek Sikorski  marek.sikorski@salez.edu.pl
mgr Wojciech Mizikowski  wojciech.mizikowski@salez.edu.pl
mgr Joanna Ziętak joanna.zietak@salez.edu.pl
mgr Arkadiusz Nieradko arkadiusz.nieradko@salez.edu.pl 
mgr Agnieszka Kulczycka agnieszka.kulczycka@salez.edu.pl 

ŚWIETLICA
mgr Teresa Stachniczek   teresa.stachniczek@salez.edu.pl
mgr Ewelina Boczek  ewelina.boczek@salez.edu.pl
mgr Emilia Świątkowska   emilia.swiatkowska@salez.edu.pl
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@salez.edu.pl
mgr Karolina Nowakowska   karolina.nowakowska@salez.edu.pl
mgr Mariola Ziółkowska   mariola.ziolkowska@salez.edu.pl
dr Dagmara Ratajczak-Parzyńska dagmara.ratajczak-parzynska@salez.edu.pl

LOGOPEDA
mgr Emilia Piątkowska  emilia.piatkowska@salez.edu.pl

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
mgr Marzena Stawicka   marzena.stawicka@salez.edu.pl

BIBLIOTEKA
mgr Teresa Stachniczek     teresa.stachniczek@salez.edu.pl

SEKRETARIAT
Małgorzata Kulpa – sekretarz szkoły     

KSIĘGOWOŚĆ
mgr Joanna Matjakowska

PRACOWNICY OBSŁUGI
Paweł Tarkowski – ochrona
Izabela Majer
Alfreda Jędrzejewska