4 dziewczynki w czasie uroczystości pasowania na ucznia klasy pierwszej

Cóż to był za dzień! Pasowanie na ucznia klasy I SPTS

W minioną środę, 12 października 2022 r., uczniowie klas pierwszych SPTS zostali oficjalnie przyjęci do braci szkolnej! Ten uroczysty dzień rozpoczął się Mszą Świętą. Następnie już w szkole odbyła się część artystyczna oraz słodki poczęstunek. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji za pasowanie uczniów, pani Marioli Ziółkowskiej za pomoc w przygotowaniu dzieci i prowadzenie uroczystości, paniom ze świetlicy […]