REKRUTACJA DO LOTS

Chętnych zapraszamy na DRZWI OTWARTE

w sobotę 17 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00 – 14.00

Wymagane dokumenty

  • podanie z kwestionariuszem osobowym (na blankiecie przygotowanym przez szkołę – do pobrania ze strony internetowej)
  • skrócony odpis aktu urodzenia (może być kserokopia)
  • świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
  • wykaz ocen z I półrocza klasy VIII (poświadczony przez rodzica / prawnego opiekuna)
  • 3 fotografie

Dokumenty można składać  w sekretariacie szkoły
od 19 kwietnia do 18 czerwca 2021 r.
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30,
w piątki w godz. 7.30 – 13.30

  • Przy złożeniu kompletu dokumentów zostanie wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej z Księdzem Dyrektorem
  • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem odbywa się w obecności rodziców
  • Po decyzji Dyrektora o przyjęciu do szkoły – oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w sekretariacie szkoły do wtorku 29 czerwca 2021 do godz. 15:30.

Informujemy, że czesne na rok szkolny 2021/22 wynosić będzie 470 zł.