Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Terminy spotkań z Rodzicami:

  • 24 października 2019 – zebranie Rodziców, drzwi otwarte
  • 12 grudnia 2019 – zebranie Rodziców informujące o przewidywanych ocenach semestralnych
  • 19 marca 2020 – zebranie Rodziców, oceny przewidywane w klasach III LO, drzwi otwarte
  • 21 maja 2020 – zebranie Rodziców – proponowane oceny roczne

Zebrania rozpoczynają się o godz. 17:30.