Terminarz spotkań z rodzicami uczniów LO w roku szkolnym 2023/2024

Terminy spotkań z Rodzicami:

14.09.2023 godz. 17:00 – Spotkanie z Księdzem Dyrektorem (sala gimnastyczna) i z wychowawcami klas. Zebranie informacyjne z podaniem procedur obowiązujących w szkole, wybór przedstawiciela klasy do rady rodziców oraz “trójki klasowej”, zapoznanie z wymogami przedmiotowymi i WZO, informacje o maturze w roku 2024

23.11.2023 – Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.

19.01.2024 – Upublicznienie ocen za I semestr, koniec I semestru.

21.03.2024 – Zebranie z rodzicami, drzwi otwarte

23.05.2024 – Zebranie z rodzicami, drzwi otwarte.

TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI