Terminarz spotkań z rodzicami uczniów LO w roku szkolnym 2020/2021

Terminy spotkań z Rodzicami:

03.09.2020 – Zebranie informacyjne z podaniem procedur obowiązujących w szkole związanych z COVID-19, wybór przedstawiciela klasy do rady rodziców oraz “trójki klasowej.”

5.11.2020 – Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.

7.01.2021 – Zebranie z podaniem ocen proponowanych za I okres 2020/2021.

28.01.2021 – Zebranie z rodzicami po wystawieniu ocen przewidywanych (do 18 stycznia)

19.02.2021 – Upublicznienie ocen za I semestr.

25.03.2021 8.04.2021– Zebranie z podaniem ocen przewidywanych na koniec roku w klasach III LO

13.05.2021 – Zebranie z podaniem przewidywanych ocen końcoworocznych.

Zebrania rozpoczynają się o godz. 17:30.

TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI