Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią wrześniowe spotkanie z rodzicami odbędzie się 3 września 2020 o godz. 17:30 następująco:

3-letnie liceum:

klasy 2a, 2b i 2c – spotkanie z wychowawcą w systemie on-line,

klasa 3a – sala 111 (w szkole)

klasa 3b – sala 221 (w szkole)

4-letnie liceum:

klasa 1 alfa – sala 206 (w szkole)

Terminy spotkań z Rodzicami:

03.09.2020 – Zebranie informacyjne z podaniem procedur obowiązujących w szkole związanych z COVID-19, wybór przedstawiciela klasy do rady rodziców oraz “trójki klasowej.”

5.11.2020 – Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.

7.01.2021 – Zebranie z podaniem ocen proponowanych za I okres 2020/2021.

11.02.2021 – Upublicznienie ocen za I semestr.

25.03.2021 – Zebranie z podaniem ocen przewidywanych na koniec roku w klasach III LO

13.05.2021 – Zebranie z podaniem przewidywanych ocen końcoworocznych.

Zebrania rozpoczynają się o godz. 17:30.