Terminarz spotkań z rodzicami uczniów LO w roku szkolnym 2021/2022

Terminy spotkań z Rodzicami:

09.09.2021 godz. 18:00 – Zebranie informacyjne z podaniem procedur obowiązujących w szkole związanych z COVID-19, wybór przedstawiciela klasy do rady rodziców oraz “trójki klasowej”, zapoznanie z wymogami przedmiotowymi i WSO

25.11.2021 – Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.

17.01.2022 – Upublicznienie ocen za I semestr.

3.03.2022 – Zebranie z rodzicami, drzwi otwarte

19.05.2022 – Zebranie z rodzicami, drzwi otwarte.

TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI