Terminarz spotkań z rodzicami uczniów LO w roku szkolnym 2022/2023

Terminy spotkań z Rodzicami:

08.09.2022 godz. 18:00 – Zebranie informacyjne z podaniem procedur obowiązujących w szkole związanych z COVID-19, wybór przedstawiciela klasy do rady rodziców oraz “trójki klasowej”, zapoznanie z wymogami przedmiotowymi i WZO, informacje o maturze w roku 2023

24.11.2022 – Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.

13.01.2023 – Upublicznienie ocen za I semestr.

16.03.2023 – Zebranie z rodzicami, drzwi otwarte

18.05.2023 – Zebranie z rodzicami, drzwi otwarte.

TERMINY INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI