DNI DODATKOWO WOLNE W LOTS W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

30 – 31 października 2023 – dni “dyrektorskie”

2 maja 2024 – dzień “dyrektorski”

13 – 17 maja 2024 – egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasisty – Tydzień bez zajęć dydaktycznych

17 maja 2024odpracowany w ramach Festiwalu Rodziny Salezjańskiej w sobotę 06.04.2024

31 maja 2024 – dzień “dyrektorski”