DNI DODATKOWO WOLNE W LOTS W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2022 – Dzień Edukacji Narodowej

31 października 2022 – dzień “dyrektorski”

2 maja 2023 – dzień “dyrektorski”

4-5 maja 2023 – egzaminy maturalne

9 czerwca 2023 – dzień “dyrektorski”