DNI DODATKOWO WOLNE W LOTS W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2021 – Dzień Edukacji Narodowej

15 października 2021 – dzień “dyrektorski”

12 listopada 2021 – dzień “dyrektorski”

2 maja 2022 – dzień “dyrektorski”

6 maja 2022 – egzamin maturalny z języka obcego

9 maja 2022 – egzamin maturalny z języka obcego

17 czerwca 2022 – dzień “dyrektorski”