Obiady w LOTS

Koszt obiadu to 11 zł za porcję.

WPŁATY ZA OBIADY PRZYJMOWANE SĄ W GOTÓWCE
W SEKRETARIACIE SZKOŁY PRZY UL. POD REGLAMI 1.

Istnieje możliwość wpłaty należności za obiady na konto: 38 1600 1462 1844 5301 5000 0005 do 20-tego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który uiszczana jest opłata.

Rezygnację z obiadów należy zgłaszać tylko w sekretariacie szkoły do godz. 8.30.