SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie samorządu szkolnego: p. Mirella Tomczak i p. Dorota Piotrowska

Skład Samorządu Uczniowskiego SPTS:

Przewodnicząca: Łukasz Kozioł klasa 8b
Zastępcy:
Paweł Kozioł klasa 4a