Dni dodatkowo wolne w SPTS 2023/2024

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

DNI “DYREKTORSKIE”
30-31.10.2023 r. – dni dyrektorskie – dni wolne od zajęć dydaktycznych
02.05.2024 r. – dzień dyrektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
31.05.2024 r. – dzień dyrektorski – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem „W dniach, o których mowa szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci potrzebujących opieki” – co uczynimy.

DNI WOLNE USTAWOWO
01.11.2023 r.  Święto Wszystkich Świętych
11.11.2023 r.  Święto Niepodległości
23.12.2023-01.01.2024 r.  zimowa przerwa świąteczna
06.01.2024 – Święto Trzech Króli
12.02.2024-25.02.2024 r. – ferie zimowe
01.05.2024-03.05.2024 r. – Majówka
13.05.2024-17.05.2024 r. – tydzień bez zajęć dydaktycznych w związku z egzaminami po klasie 8 oraz egzaminami maturalnymi
30.05.2024 r. – Boże Ciało