Dni dodatkowo wolne w SPTS 2020/2021

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

2 listopada 2020 r. (poniedziałek) dzień zaduszny
2 maja 2021 r. (poniedziałek)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem „W dniach, o których mowa szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci potrzebujących opieki – co uczynimy.