Dni dodatkowo wolne w SPTS 2022/2023

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

I SEMESTR

14.10.2022 r. (piątek) Dzień Edukacji Narodowej
31.10.2022 r. (poniedziałek) dzień dyrektorski
01.11.2022 r. (wtorek) Święto Wszystkich Świętych
11.11.2022 r. (piątek) Święto Niepodległości
23.12.2022-01.01.2023 r. zimowa przerwa świąteczna

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem „W dniach, o których mowa szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci potrzebujących opieki – co uczynimy.