Dni dodatkowo wolne w SPTS 2021/2022

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2021/2022 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

14.10.2021 r. (czwartek) Dzień Edukacji Narodowej
15.10.2021 r. (piątek) dzień dyrektorski
11.11.2021 r. (czwartek) Święto Niepodległości
12.11.2021 r. (piątek) dzień dyrektorski
02.05.2022 r. (poniedziałek) dzień dyrektorski Święto Flagi
06.05.2022 r. (piątek) dzień dyrektorski
17.06.2022 r. (piątek) dzień dyrektorski

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem „W dniach, o których mowa szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci potrzebujących opieki – co uczynimy.