Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

DataSpotkanie z rodzicami i jego charakter
03.09.2020Zebranie informacyjne z podaniem procedur obowiązujących w szkole związanych z COVID-19, wybór przedstawiciela klasy do rady rodziców oraz “trójki klasowej.”
05.11.2020Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.
07.01.2021Zebranie z podaniem ocen proponowanych za I okres 2020/2021.
28.01.2021Zebranie po wystawieniu ocen proponowanych za I okres 2020/2021 (termin wystawiania 18 stycznia 2021).
26.01.2021Zebranie organizacyjne dla kandydatów do klasy “0” i “I”.
11.02.2021Upublicznienie oceny opisowej dla uczniów klas 0-3.
25.03.2021 Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.
8.04.2021 Zebranie informacyjne: sprawy bieżące klasy oraz informacja o postępach w nauce.
13.05.2021Zebranie z podaniem ocen proponowanych za II okres 2020/2021.