Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

1.

02.09.2019r.

poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 uroczystą mszą św.

z udziałem rodziców g. 9.00 Kościół św. Marka

2.

12.09.2019r.

czwartek

Zebranie informacyjne z Rodzicami – organizacja roku szkolnego, wybór przedstawiciela do Rady Rodziców g. 17.00 kl. I-III i 18.00 kl. IV-VIII

3.

24.10.2019r.

czwartek

Zebranie Rodziców – „drzwi otwarte”

g. 17.00 kl. I -III i 18.00 kl. IV-VIII

4.

12.12.2019r.

czwartek

Zebranie Rodziców informujące o przewidywanych ocenach za pierwsze półrocze g.17.00- kl. I – III, 18.00 kl. IV -VIII

5.

23.01.2020r

czwartek

Informacja do rodziców o ocenach za I okres

( elektronicznie lub papierowo )

6.

19.03.2020r.

czwartek

Zebranie Rodziców – „drzwi otwarte” g.17.00 kl. I-III, g.18.00 KL. IV-VIII

7.

21.05.2020r.

czwartek

Zebranie Rodziców – proponowane oceny roczne ( wszyscy nauczyciele)

g.17.00 kl. I-III, g.18.00 kl. IV-VIII

8.

26.06.2020r.

piątek

Udział Rodziców w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2019/2020