HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

“Wystarczy, że jesteście młodzi abym was kochał” – św. Jan Bosko

Historia Szkoły Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. Błogosławionej Laury Vicuna w Bydgoszczy
Szkoła została utworzona w 1996 roku. Jest prywatną szkołą katolicką, mającą uprawnienia szkoły publicznej. Nasza szkoła od roku 2012 jest częścią Collegium Salesianum, Zespołu Szkół Salezjańskich, w skład którego wchodzi także gimnazjum i liceum. Przez ponad 20 lat swojej działalności miała 5 dyrektorów: ks. Stanisław Kąkol zakładał szkołę i kierował nią przez pierwsze sześć lat; potem dwa lata dyrektorem był ks. Tomasz Seń, od roku 2004 dyrektorem był ks. Stefan Makuracki, od roku szkolnego 2010/2011 do roku 2016 dyrektorem szkoły był ks. Henryk Kaszycki. Obecnie to zaszczytne stanowisko sprawuje ks. Krzysztof Nestoruk. Wicedyrektorami szkoły byli: ks. Jarosław Klusak, ks. Tadeusz Itrych, ks. Artur Kucharski, ks. Paweł Żurawiński, ks. Adam Piotrowski oraz przez 12 lat p. Aleksandra Biernacik, która w 2012 r. odeszła na emeryturę. Obecnie wicedyrektorem szkoły jest pani Brygida Tuszyńska.
Szkoła mieści się w dwóch budynkach: klasy O-III są w pomieszczeniach przy ul. Salezjańskiej 1, a klasy IV-VI – w budynku przy ul. Pod Reglami 1. Obecnie, w 19 oddziałach, od klasy “zerowej” do szóstej, uczy się prawie 400 dzieci. Klasy liczą średnio po 22 osoby. Zajęcia rozpoczynają się wspólną modlitwą przed godziną 8.00. Kończą się odpowiednio: w klasach O-III o godz. 12.40, a w klasach IV-VI o godz. 13.30.

Począwszy od klasy “zerowej” dzieci uczą się, oprócz zwykłych zajęć edukacyjnych, języka angielskiego, informatyki, rytmiki. W klasie pierwszej dochodzi taniec towarzyski, a w klasie drugiej – język niemiecki. W szkole są świetlice z podziałem na grupy wiekowe, działające od godz. 6.00 do 17.00. Można też zjeść obiad. Swoje zainteresowania i talenty uczniowie mogą rozwijać w kołach zainteresowań. Dzieci szczególnie zainteresowane grą na pianinie, gitarze czy keyboardzie lub nauką języka mogą uczęszczać na lekcje indywidualne. Wychowankom z wadami postawy, wymowy, czy innymi dysfunkcjami zapewniamy gimnastykę korekcyjną oraz opiekę logopedy, psychologa i pedagoga. Jest też każdego dnia dyżur wykwalifikowanej pielęgniarki. Wszechstronny rozwój osobowości naszych wychowanków owocuje licznymi nagrodami i wyróżnieniami w konkursach matematycznych, literackich, sportowych i artystycznych. Nasz chór szkolny nagrał już trzy płyty.

Wyrazem nie słabnącego zainteresowania szkołą jest corocznie pełna lista chętnych do klasy “zerowej” i klas pierwszych. Nasi absolwenci mogą kontynuować naukę w Gimnazjum Salezjańskim, a następnie w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego. Ufamy, że nasi wychowankowie będą w przyszłości prawymi ludźmi i dobrymi chrześcijanami. Program wychowawczy naszej szkoły jest oparty o system prewencyjny świętego ks. Jana Bosko, założyciela Salezjanów, którzy prowadzą naszą szkołę.

Podstawę pedagogii ks. Bosko stanowią trzy filary tego systemu: DOBROĆ, ROZUM, RELIGIA które przekładają się w życiu naszej szkoły wśród jej nauczycieli i wychowanków na język codziennej pracy i nauki.

DOBROĆ
“Nie traćcie czasu, czyńcie dobro, czyńcie go wiele, a nigdy nie będziecie tego żałować”

Jedną z podstaw wychowania w duchu pedagogii ks. Bosko jest sport. W naszej szkole odgrywa on bardzo ważną rolę od początku jej istnienia. Drużyny piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, pływacy i inni sportowcy odnoszą sukcesy w turniejach międzyszkolnych i ogólnopolskich. Różnorodne trofea można podziwiać, wystawione w naszych gablotkach. Towarzyszy nam również “sport na wesoło” przy takich okazjach, jak Dzień Sportu, Festyn Rodzinny czy Święto Patrona szkoły. Od początku istnienia szkoły dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w różnorodnych formach wypoczynku letniego i zimowego: wycieczki, “zielone szkoły”, kolonie, obozy w kraju i za granicą.

Nasza szkoła tętni życiem nie tylko w czasie obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Popołudniami większość uczniów bierze udział w bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, zajęcia sportowe i artystyczne ( chór, zespoły muzyczne, plastyka). Uczniowie mają także możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu w sześciu świetlicach. W czasie tych zajęć dzieci wypoczywają, rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, a także przygotowują się do różnorodnych konkursów.
Swoimi występami uświetniają też szkolne uroczystości: Święto Edukacji, Niepodległości, “Jasełka”, Dzień Babci i Dziadka, Święto Patrona szkoły, Dzień Matki, a także konkursy, organizowane przez naszą szkołę, wernisaże, koncerty i akcje charytatywne. Dużą rolę odgrywa w życiu szkoły Samorząd Uczniowski.

ROZUM
“Rozum i religia to dwie sprężyny całego mojego systemu edukacyjnego”

Święty Jan Bosko pokazał swoim następcom doskonałe narzędzie, które ułatwia pracę wychowawcom. Jest nim asystencja, czyli stała duchowa i fizyczna obecność z wychowankami. To klucz do wielu sukcesów, a jednocześnie zapora przed niepowodzeniami i nieszczęściami. Na stałą obecność księży i nauczycieli dzieci i młodzież mogą liczyć zawsze. Wszyscy nauczyciele znają dzieci z imienia i nazwiska. Potrafią wiele powiedzieć o ich radościach i smutkach; pocieszają i doradzają, czasem też upomną.
Szczególnym wydarzeniem w życiu szkoły jest uroczysta inauguracja roku szkolnego. Począwszy od roku 2003/2004 pierwszoklasiści są przyjmowani w poczet uczniowskiej braci poprzez pasowania na ucznia. Nie mniej znaczące są wizytacje ks. Inspektora oraz gości z Polski i z zagranicy. W czasie uroczystej, inauguracyjnej Mszy św. pierwszoklasiści przynoszą do poświęcenia swoje tornistry i przybory szkolne, by z Bożym błogosławieństwem rozpocząć długą i żmudną drogę nauki. Wizytacje – to czas spotkań, wymiany doświadczeń, okazja do pochwalenia się i wspólnego przeżywania radości. Każdy dzień w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego rozpoczyna się modlitwą i “słówkiem”. Dzieci z księdzem, wychowawcami i rodzicami modlą się, a potem słuchają krótkiej nauki – przesłania na nadchodzący dzień. Jest to także czas na złożenie życzeń solenizantom i jubilatom oraz na wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień dla tych, którzy zmagali się w różnorodnych konkursach i zawodach.

RELIGIA
“Sama religia jest zdolna zacząć i skończyć wielkie dzieło prawdziwej edukacji”

Zadaniem naszej szkoły jest wychowanie w systemie katolickim do poszanowania wartości chrześcijańskich oraz w salezjańskim duchu optymizmu i radości życia. Realizacji tego zadania służą między innymi: codzienne “słówko”, katecheza i cotygodniowa Eucharystia dzieci i nauczycieli.Każde ważne wydarzenie szkolne: inauguracja i zakończenie roku szkolnego, I Komunia św. w kościele św. Marka, spotkania z rodzicami, wyjazd na kolonie i obozy, Dzień Babci i dziadka – uświetniane jest mniej lub bardziej uroczystą Mszą św. Modlitwa towarzyszy dzieciom i nauczycielom każdego dnia w szkole; w chwilach radości, ale i smutku. W Bogu szukamy pociechy, ale przede wszystkim czerpiemy z Niego siłę do codziennej pracy i nauki.

“Modlitwa jest dla duszy tym, czym ciepło dla ciała”.