MATURA 2024

Harmonogram matur.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023”

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r.

Formularze przydatne dla zdających