ZAJĘCIA POZALEKCYJNE w LOTS

Szkoła oferuje szereg, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

W szkole funkcjonują:

Uczniowie mają możliwość korzystania z sali gimnastycznej w soboty!