Terminarz posiedzeń rad pedagogicznych w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Data Rodzaj Szkoła
 1 26.08.2021 Rada pedagogiczna programująca nowy rok szkolny 2021/22 SPTS, LOTS
 2 31.08.2021 Rada pedagogiczna – zatwierdzenie klasyfikacji po egzaminach poprawkowych LOTS
 3 11.10.2021 Rada pedagogiczna z Radcą Generalnym SPTS, LOTS
 4 18.11.2021 Rada pedagogiczna szkoleniowa SPTS, LOTS
 5 13.01.2022 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr roku szkolnego 2021/22 SPTS, LOTS
 6 17.03.2022 Rada pedagogiczna szkoleniowa SPTS, LOTS
 7 26.04.2022 Rada pedagogiczna – klasyfikacja klas III 3-letniego LO LOTS
 8 20.06.2022 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna SPTS
 9 21.06.2022 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna LOTS
 10 28.06.2022 Rada pedagogiczna analityczna SPTS, LOTS