OFERTA EDUKACYJNA

Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego proponuje poszerzoną ofertę edukacyjną.

Wiodącym językiem obcym jest język angielski realizowany w zakresie rozszerzonym we wszystkich klasach.

Drugim językiem obcym jest niemiecki lub hiszpański (do wyboru).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach zaawansowania.

Uczeń dokonuje wyboru indywidualnego profilu poprzez wybór 2 lub 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym (poza wyborem profilu uczeń realizuje obowiązkowo  program  rozszerzony nauczania  j. angielskiego)

Uczeń może wybrać od dwóch do trzech przedmiotów spośród następujących:

 • Język polski
 • Historia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Matematyka
 • Biznes i zarządzanie (od roku 2024)
 • Informatyka
 • Język niemiecki / język hiszpański
 • Wiedza o społeczeństwie

Warto wiedzieć, że:

 • nauka religii w szkole jest obowiązkowa
 • istnieje możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach przedmiotowych, artystycznych oraz sportowych
 • szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe 

Liceum posiada:

 • kaplicę
 • bibliotekę
 • centrum informatyczne w bibliotece
 • dwie sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • multimedialną salę konferencyjną 
 • dwie sale gimnastyczne
 • siłownię
 • stołówkę szkolną
 • nowoczesne boiska z profesjonalną bieżnią
 • scenę teatralną
 • przestronne budynki szkolne i nowoczesne sale lekcyjne