LOGO SPTS

Historia: Logo SPTS powstało dzięki współpracy grupy nauczycieli z naszej szkoły: p. Iwony Fotin i p. Joanny Megger oraz ks. Artura Kucharskiego. Wersję ostateczną uzyskano dzięki wydatnej pomocy p. Mieczysława Kurlanda, rodzica absolwentki SPTS.

Symbolika: Logo stanowią pierwsze litery słów składających się na pełną nazwę naszej szkoły, z których litera  „T” przeistacza się w stylizowany krzyż stanowiący centrum całej kompozycji z przechylonym  lewym  ramieniem,  które niejako obejmuje i osłania wspólnotę szkolną, której metaforą jest wychowawca i wychowankowie wyłaniający się z odpowiednio ukształtowanej litery „S”. Całość spoczywa na otwartej księdze z zakładką symbolizującej proces edukacyjny i pragnienie zdobywania wiedzy. Fragment prawej strony księgi staje się jednocześnie imitacją flagi miasta Bydgoszcz.