Informacja w sprawie naboru do klasy I i oddziału „0” na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo, prosimy pobrać z naszej strony internetowej dokumenty: wypełnić, zeskanować i wysłać na adres szkoły sekretariat.spts@zarzad.salez.edu.pl, lub dostarczyć w kopercie do sekretariatu szkoły. Do dokumentów prosimy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w kwocie 450,00 złotych.O zakwalifikowaniu dziecka do naszej szkoły zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.