Informacja w sprawie naboru do klasy I i oddziału „0” na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,
prosimy pobrać z naszej strony internetowej dokumenty:

wypełnić, zeskanować i wysłać na adres szkoły sekretariat.spts@zarzad.salez.edu.pl
lub dostarczyć w kopercie do sekretariatu szkoły.

Do dokumentów prosimy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w kwocie 450,00 złotych.
O zakwalifikowaniu dziecka do naszej szkoły zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Post Author: webmaster_cs

Dodaj komentarz