Akcja Szkolnego Koła Caritas - Dobra jest więcej.

Dobra jest więcej – szkolny wolontariat

Grupa wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie„Dobra jest więcej – szkolny wolontariat”.Wymyślone przez młodzież zadanie polegało na samodzielnym upieczeniu pierników oraz naozdabianiu ich wspólnie z seniorami –miało to być pretekstem do rozmowy o dawnychzwyczajach bożonarodzeniowych.23 listopada odbyło się spotkanie z podopiecznymi Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wBydgoszczy. O swoich wrażeniach piszą wolontariusze:„Jedna z pań, z którą […]