Flaga Ukrainy. Informacja o zbiórce dla Ukrainy.

Pomoc dla Ukrainy

Bóg potrzebuje każdego z nas, aby pomógł Ukrainie,  ludziom w potrzebie!!! Nie możemy pozostać obojętni na dramat i cierpienie naszych braci, bliźnich, kobiet z dziećmi, a także walczących żołnierzy.(…) -środki finansowe można wpłacać na konto Caritas Diecezji BydgoskiejBNP Paribas Bank Polska S.A. 70 1600 1185 0004 080725 66 7001 (dopisek: UKRAINA). Organizujemy zbiórkę potrzebnych artykułów […]