Dni dodatkowo wolne w SPTS

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

2 listopada 2018r. (piątek) – Dzień Zaduszny
15-17 kwietnia 2019r. (poniedziałek-środa) – Egzamin po klasie 8 – dni wolne dla uczniów klas 4-7
2 maja (czwartek) – Święto flagi 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem „W dniach, o których mowa szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci potrzebujących opieki – co uczynimy. Godziny pracy świetlicy w tych dniach 8.00-16.30