Zakładamy własną firmę – finał pracy w grupach

Koniec roku szkolnego już coraz bliżej. Na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości prezentowane były wyniki pracy w grupach – „zakładamy własną firmę”. Uczniowie mieli szansę przekonać się, jakie kroki należy przedsięwziąć, by firma mogła pojawić się na rynku, sprawdzić funkcjonowanie grupy i wywiązywanie się z powierzonych zadań. Praca z projektem to nauka i praktyka, która pozwoli na dłużej zapamiętać zdobytą wiedzę i umiejętności.

Zakładamy własną firmę

Post Author: webmaster_spts

Dodaj komentarz