Uroczyste zakończenie nauki w klasach ósmych

W czwartek 22 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy odbyło się uroczyste zakończenie nauki klas ósmych. O godzinie 16.00 w kościele p.w. św. Marka rozpoczęła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem Dyrektora szkoły ks. mgr Mariusza Kowalskiego. W liturgii , obok uczniów, licznie uczestniczyli nauczyciele, a także rodzice i członkowie rodzin przyszłych absolwentów. Posługę ministrantów, lektorów i oprawę muzyczną uroczystości zapewnili sami uczniowie, a homilię do zgromadzonych wygłosił Dyrektor Wspólnoty Salezjanów w Moskwie.

Po zakończeniu mszy, zgromadzeni udali się uroczyście, z pocztem sztandarowym Szkoły na czele do siedziby Szkoły, gdzie, po odśpiewaniu hymnu państwowego i przemówieniu Dyrektora, wychowawcy klas ósmych – Katarzyna Reszelewska, Magda  Studzińska i Tomasz Drożyński-  wręczyli uczniom świadectwa ukończenia szkoły, a także dyplomy, wyróżnienia i nagrody za wyróżniające wyniki w nauce i wzorcowe zachowanie, sukcesy w wielu konkursach, aktywność na forum szkoły i osiągnięcia sportowe.     

Podziękowania uczniów i rodziców skierowane do dyrekcji, wychowawców i kadry pedagogicznej zakończyły oficjalną część uroczystości. Na koniec rodzice absolwentów ugościli wszystkich zgromadzonych tortem i innymi smakołykami, umilając nadchodzący czas rozstania. Dla niektórych uczniów rozłąka ze Szkołą nie będzie jednak zbyt długa – wielu planuje bowiem kontynuować naukę w naszym liceum. Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie edukacji.

IMG_20230622_160258

Post Author: webmaster_lots

Dodaj komentarz