Wykład z okazji 80. rocznicy śmierci Salezjańskiej Piątki

9 września 2022 r. Collegium Salesianum odwiedził ks. dr Jarosław Wąsowicz – historyk, wybitny
znawca historii najnowszej. Tematem wygłoszonej przez niego prelekcji było życie piątki młodych
ludzi (Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Edward Klinik oraz Jarogniew
Wojciechowski) z poznańskiego oratorium, którzy działali w konspiracji podczas II wojny światowej i
za swój patriotyzm zapłacili najwyższą cenę. Chłopcy zostali skazani na śmierć i straceni wyrokiem
zbrodniczego sądu niemieckiego w 1942 r. Miejsce ich pochówku nie jest znane, ale – jak podkreślił
ks. Jarosław – jest duża szansa, że to się zmieni.
Młodzież z uwagą wysłuchała wykładu, gdyż dotyczył on odważnych młodych ludzi, którzy w
ekstremalnie trudnych czasach wykazali się godnością i męstwem. W 1999 r. papież Jan Paweł II
ogłosił wspomnianą piątkę błogosławionymi.
Opracował: dr Wojciech Jóźwiak


Ksiądz Jarosław jest historykiem, publicystą magazynu salezjańskiego Don Bosco, Gazety Polskiej Codziennie, Kuriera Wnet, Tygodnika Noteckiego, Magazynu Kurier Wileński, od października 2016 roku związany także z Radiem Poznań. Współpracuje również z kwartalnikiem Wyklęci oraz Biuletynem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie Rakowiecka 39. Dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. Wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. W latach 2003-2011 był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej. Od 2018 roku jest członkiem Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2017 roku wiceprezesem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Naukowo zajmuje się badaniem dziejów antykomunistycznej konspiracji po 1945 roku, młodzieżowej opozycji i NSZZ Solidarność w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologią duchowieństwa w czasie II wojny światowej, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii.
Jest również ogólnopolskim kapelanem Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej i Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej; pomysłodawcą akcji Serce Dla Inki, upamiętniającej Danutę Siedzikównę, sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, koordynatorem Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, współorganizatorem akcji Naród ponad granicami, wspierającej biedne rodziny na Kresach.
Od wielu lat współorganizuje wyjazdy wakacyjne do Polski dla dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny. (Informacje zaczerpnięte z www.aa.com.pl).

Ks. Jarosław Wąsowicz o Piątce Poznańskiej

Post Author: webmaster_spts

Dodaj komentarz