Maturzyści w Sądzie Okręgowym

11 kwietnia 2022 r. na zaproszenie Pana Artura Fornala – Sędziego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy maturzyści rozszerzenia wiedzy o społeczeństwie mieli okazję zwiedzić nowy i stary budynek sądu przy Wałach Jagiellońskich oraz wysłuchać prelekcji Pana Sędziego oraz Pani Sędzi Elżbiety Kali. Lekcja zasadniczo dotyczyła codziennej działalności sądów i pracy wymiaru sprawiedliwości. Maturzyści LOTS mieli okazję […]