Ubezpieczenie

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo – Rodzice/Opiekunowie,

zwracamy się z prośbą o chwilowe wstrzymanie się od wnoszenia opłat na poczet ubezpieczenia za rok szkolny 2021/2022, którego stawkę po rekomendacji Rady Rodziców ustalono na 41.00 PLN.

Ze względu na chwilowe problemy techniczne leżące po stronie ubezpieczyciela, szkoła nie otrzymała jeszcze numeru konta powiązanego z polisą obowiązującą w obecnym roku szkolnym.

Jak tylko otrzymamy informację z numerem konta, zostanie ona bezzwłocznie opublikowana zarówno poprzez moduł ogłoszeń w dzienniku elektronicznym, jak i na stronie internetowej szkoły.

Dokonanie wpłaty będzie równoznaczne z chęcią przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Post Author: webmaster_lots

Dodaj komentarz