Piszą o nas…


W ostatnim wydaniu czasopisma “UczMy” ukazał się  artykuł pt.
“Praca zdalna nauczyciela bibliotekarza”, w której autorka opisywała metody pracy nauczyciela bibliotekarza w czasie pandemii.”
Jest też wzmianka o uczniu z naszej szkoły -Dominiku Kujawie- który zajął I miejsce (ex aequo) w ogólnopolskim  konkursie literackim pt.: “Kto niechcący wywołał pandemię?”
 

Opracowała:  Teresa Stachniczek-nauczyciel -bibliotekarz
                         
                             

Post Author: webmaster_spts

Dodaj komentarz