Zawieszenie zajęć w CS

Szanowni Rodzice, kochane dzieci, droga młodzieży!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zawieszam zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w naszych szkołach od 12 do 25 marca br.

W szkole podstawowej 12 i 13 marca br. będą natomiast działania opiekuńcze dla dzieci, których rodzice mają problemy z opieką (od 7.00 do 17.00).

Przerwa w zajęciach nie jest czasem FERII, tylko kwarantanny profilaktycznej. Będzie to czas szczególnego samodzielnego egzaminu: uczenia się, czytania, przygotowania zadań itp.

Czas kwarantanny obliguje nas wszystkich, aby unikać dużych skupisk ludzi (np. komunikacja publiczna,kino, teatr, galerie handlowe), zachowywania higieny i czystości pomieszczeń.

Ze swej strony proszę też o modlitwę. Uwierzmy w jej moc. Dziś cała Polska jednoczy się o godz. 20.00 na różańcu. Bądźmy razem.

Z poważaniem
ks. Mariusz Kowalski

Post Author: webmaster_cs

Dodaj komentarz