Maturzyści LOTS zakończyli rok szkolny

24 kwietnia 2020 r. maturzyści LO Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Jana Bosko zakończyli rok szkolny 2019/20 i tym samym naukę w Liceum. Ze względu na reżim sanitarny uroczyste zakończenie edukacji podczas Mszy św. (z ubraniem stroju absolwenta oraz wręczeniem nagród) było niemożliwe.  Wyjątkowy czas zmusił młodzież do odebrania świadectw indywidualnie. Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów przewidziano w czerwcu, tuż przed maturami.

Z kronikarskiego obowiązku zaznaczyć wypada, że spośród 33 absolwentów LOTS, aż 19 uczęszczało do Collegium Salesianum przez 12 lat.  Prymusem szkoły została Wiktoria Woźny z klasy III A, która zbliżyła się do średniej marzeń 6,0. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że rocznik ten był niezwykle aktywny na niwie Olimpiad przedmiotowych i konkursów. Gdyby nie ich liczne sukcesy, nie byłoby zapewne złotej tarczy dla naszego Liceum w 2020 r. (tzw. wskaźnik olimpijski).

Wychowawcom pozostaje podziękować absolwentom i ich rodzicom za 3-letnią współpracę i życzyć dalszych sukcesów podczas matur, na studiach, w życiu i pracy. Niech patron Liceum – św. Jan Bosko wyprasza nam wiele łask!

K. Wędzelewska i W. Jóźwiak

Post Author: webmaster_cs

Dodaj komentarz