DATA

WYDARZENIE

02.09.2019r.
poniedziałek
g. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 
/msza św. w kościele św. Marka/ g.9.00/

06.09.19r.
piątek g. 10.00
 i 11.00 /m.sz./

Próbna ewakuacja

12.09.19r.

czwartek

g.17.00/ 1-3/

g.18.00/ 4-8/

Zebrania  informacyjne

z rodzicami oraz wybór przedstawiciela do Rady Rodziców

14.09.19r.
 sobota

Spływ kajakowy Brdą

Przeniesione na maj2020r

STOP zwolnieniom  z WF

27-29.09.19r.

środa- piątek

BIAŁE DNI –„” - prelekcje, konkursy, apel, wystawka, pokazy

29.09.19r.

piątek

Dzień Chłopaka

11.10.19r.

piątek

Uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej

/na słówkach/

14.10.19

poniedziałek

Święto Edukacji Narodowej

18.10.19r.

piątek

Pasowanie na ucznia kl. I

/ kaplica kościoła, szkoła /

24.10.19r.

czwartek

g.17.00-kl.1-3

g.18.00- kl.4-8

Zebrania z rodzicami -„Drzwi otwarte”

29.10.19r.

wtorek

Pasowanie uczniów klas I na czytelników

31.10.19r.

czwartek

Dzień spędzony ze świętymi –HOLY WINS

konkurs- prezentacja ,nagrody

01.11.19r.

piątek

Święto Wszystkich Świętych

08.11.19r.

piątek

Święto Niepodległości Polski-

 apel  7.50

11.11.19r.

poniedziałek

Święto Niepodległości Polski

22.11.19r
 piątek

Cecyliada  kl. IV-VIII

/3-4-5- lekcja/

listopad-marzec 2019/20r.

1. Szkolny konkurs na najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej

i najbardziej rozczytaną klasę.

2. Świetlicowe spotkania uczniów z ciekawą książką /  raz w miesiącu- poniedziałek/

16.11.19r.

sobota

Spartakiada Szkół Salezjańskich w Pile

28.11.19r.

czwartek

g.15.30

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa - zmiany w Prawie oświatowym.  Niebieska Karta. 

06.12.19r.
piątek

„Mikołajkowa Wierszykarnia” - konkurs recytatorski 0-3

06.12.19r.
2 i 3 l. piątek

„Weihnachtsmarkt” - Jarmark świąteczny

11.12.19r. 
środa
Dzień skupienia (przebeg: 4 pierwsze lekcje, następnie Dzień skupienia)

12.12.19r.
czwartek

Zebranie Rodziców  przewidywane oceny za pierwsze półrocze

g. 17.00 kl.1-3,

g. 18.00 kl. 4-8

17-18.12.19r.

wtorek- środa

g.12.35-16.00

Kiermasz świąteczny  - na cel charytatywny organizowany przez wychowawców świetlic

18.12.19r.

środa g. 17.00,

s. mozaikowa

Wigilia pracowników szkoły

19.12.19r.

czwartek

g. 17.00

s. gimnast.

Jasełka bożonarodzeniowe dla Rodziców w wykonaniu uczniów szkoły

20.12.19

piątek

Opłatek szkolny i wigilie klasowe oraz  Jasełka g. 10.00 wystawione dla uczniów szkoły./ zajęcia do godz. 13.00

23.12.19

niedziela

przerwa świąteczna

01.01.20r. wtorek

NOWY ROK

02.- 03.01.20r.

czwartek, piątek

Dni wolne dyrektorskie

/czynne świetlice/

14.01.20r.
 wtorek

Koniec wystawiania ocen

23 01.20r.
czwartek
godz. 15.30

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna za pierwsze półrocze

20- 24.01.20r.

poniedziałek -piątek

20- 24.01.20r.

poniedziałek –piątek

„Tydzień kolorów”

23.01.20r.

czwartek

g.17.00 1-3

g. 18.00 4-8

INFORMACJA DO RODZICÓW O OCENACH ZA I OKRES (elektronicznie lub papierowo)

24.01.20r.

    piątek

Święto Szkół Salezjańskich  i Święto Patrona Szkoły bł. Laury Vicunia.

Msza św. Collegium Salesianum

24.01.20r.

piątek

KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

27 stycznia - 09 lutego 2020r  - FERIE ZIMOWE

10.02.20r.

poniedziałek

Początek drugiego półrocza

27.02.20r.

czwartek

Spotkanie informacyjno- zapoznawcze z rodzicami przyszłorocznych klas pierwszych   i zerówek

/17.00-kl.1 i 18.00 kl.0/

03.03.20r.

wtorek

Dzień Języków- Chrishmas Show

09.03.20r.

poniedziałek

Apel  z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w wykonaniu chłopców

19.03.20r.

czwartek

Zebranie z rodzicami „Drzwi otwarte” g.17.00 I-III, g.18.00 kl. IV-VIII

24.03.20r.

wtorek

Międzyszkolny konkurs „Bydgoszcz- moje miasto”

25.03.20r.

środa

POPIELEC-Msza św. popielcowa

26-27.03.20r.

czwartek- piątek

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

28.03.20r.

czwartek

Szkolny Dzień Teatru z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

01.04.20r.

środa

Międzyszkolny Konkurs Happy English dla kl. 1-3     /VIII edycja/

02.04.20r.

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa podsumowująca ewaluację wewnętrzną dotycząca pracy z uczniem zdolnym i uczniem  o potrzebach specjalnych

05.04.20r.

niedziela

Dzień otwarty szkół Collegium Salesianum - przełożony ze względu na koronawirus.

21-23.04.20r.

wtorek, środa, czwartek

EGZAMIN KLAS ÓSMYCH

Dni wolne dla uczniów
klas 4-7

29.04.20r.

środa

Międzyszkolny Konkurs „Ładnie Czytam” dla kl.1-3

01.05.20r.

piątek

Święto Pracy

21.05.20r.

czwartek

Zebranie  z rodzicami – proponowane oceny końcowe

24.05.20r.

piątek

Święto NMP Wspomożycielki Wiernych – Msza św. Szkoły

30.05.20r.

sobota

g . 9.00

Integracyjne spotkanie z rodzicami

 i dziećmi  przyszłorocznych klas pierwszych

30.05.20r.

sobota

g. 10.00 do 14.00

FESTYN RODZINNY z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka

**. 06.20r.

Gala Laureatów w Pile

11.06.20r.

czwartek

Boże Ciało

12.06.20r.

piątek

Dzień wolny (dyrektorski) odbywają się tylko zaj. wych.-opiek. w świetlicy


 17.06.20r.

środa

Ostateczny koniec wystawiania ocen

18.  18.06.20r.

czwartek

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna II go semestru

22.06.20r.

poniedziałek

Szkolny Konkurs Karaoke

25.06.20r.

czwartek

Msza św. dziękczynna za cały rok szkolny dla całego Collegium Salesianum

26.06.20r.

piątek

Uroczysta akademia z okazji zakończenie roku szkolnego

  1. Pierwszy semestr trwa od 02.09.2019r.do 24.01.2020r.
  2. Drugi semestr trwa od 10.02.2020r.do 26.06.2020r.