Poniedziałek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

Koło j. polskiego kl.7-8

A. Piechowiak

14.35 - 15.20

107

2.

Koło informatyczne dla kl.4

M. Gaweł

13.50-14.35

14

3.

Zaj. indywidualne z j. niemieckiego kl.4-6

M. Gałązka

13.50 - 14.35

/1 i 3 tydzień miesiąca /

22

4.

Koło historyczne klas 8

T. Drożyński

15.30-16.15

9

5

Zaj. indywidualne z j. polskiego

dla kl.6a i 6c

St. Tabaczyńska

14.35 - 15.20

12.

 

Wtorek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

Koło j. niemieckiego kl.4

M. Dziamska

13.50 - 14.35

22

2.

Zaj. indywidualne z j. niemieckiego

M. Dziamska

14.35 – 16.20

117

3.

Koło matematyczne kl.5

A. Pawlak

14.35 - 15.30

120.

4.

Zaj. indywidualne z j. niemieckiego kl.4-8

A. Wojciechowski

14.35 –15.20

23.

5.

Koło j. niemieckiego dla kl.4 -8

A. Wojciechowski

15.30 - 16.15

23.

6.

Koło geograficzne dla kl.7 i 8

T. Drożyński

15.30 - 16.15

10.

7.

Koło informatyczne dla kl.4

M. Gaweł

13.50 - 14.35

14/118

8.

Koło informatyczne dla kl.6

M. Gaweł

14.35 - 15.20

14/118

9.

Koło informatyczne dla kl.7 i 8

M. Gaweł

15.30 –16.15

14/118

10.

Zaj. indywidualne z j. polskiego kl.5c

M. Laska

14.45 –15.30

12

11

Koło plastyczne

M. Stawicka

16.00 - 16.45

wtorek/czwartek

9

12.

Zaj. z matematyki przygotowujące do egz.kl.8

A. Racka -Możuch

14.35- 15.20

22

13.

Zaj. ogólnorozwojowe z elementami koszykówki

A. Nieradko

15.30 -17.00

s.g

14.

Zaj. indywidualne z j. polskiego kl.5b,6b

A. Kaczmarek

13.50 -14.35

23

15. Zaj. indywidualne z j. polskiego kl. 4a,b,c K. Reszelewska 13.50 -14.35 12
           

Środa

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

Zespół wokalny „Sal Canto”

B. Dziedzic

13.40 - 14.25

16.

2.

Indywidualna praca z uczniami kl.5

A. Pawlak

13.50 - 14.35

120.

3.

Koło informatyczne dla kl. 5

M. Gaweł

13.50 - 14.35

14/118

4.

Koło przyrodnicze dla kl. 4-8

I. Świerczyńska

14.35 – 15.20

10

5.

Koło geograficzne kl.5

T. Drożyński

13.50 – 14.35

11

6.

Gimnastyka korekcyjna

I. Faustmann

14.35 - 15.20

s. kor.

7.

Piłka nożna dla kl. 4 i 5

M. Sikorski

14.35 -16.05

s. g


Czwartek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

Koło historyczne

D. Piotrowska

14.45 - 15.30

9

2.

Zaj. indywidualne z j. polskiego dla kl.8b,c,7b i 5a

A. Piechowiak

14.45 - 15.30

107

3.

Zaj. indywidualne z j. angielskiego kl.5-6

I. Piotrowska

13.35 - 14.30

119

4.

Koło przyrodnicze

I. Świerczyńska

13.50 - 14.35

10

5.

Zaj. indywidualne z matematyki

Z. Smolak-Sielaczek

13.50 - 14.35

12

6.

Koło matematyczne kl.8

Z. Smolak-Sielaczek

14.45 – 15.30

221

7.

Zaj. z j. angielskiego -przygotowujące do egz.kl.8

M. Tomczak

14.35 - 15.20

11

8.

Zaj. indywidualne z j. angielskiego kl.5

A. Sobieraj

13.50 - 14.35

117

9.

Koło j. angielskiego kl. 4-5

M. Studzińska

13.45 - 14.30

16

10.

Zaj. indywidualne z matematyki dla kl.6

A. Racka-Możuch

13.45 - 14.30

22

11.

Koło matematyczne kl. 6 i 7

A. Racka-Możuch

14.35 - 15.20

22

12.

Koło matematyczne kl.4

R. Kałamaja

13.50 - 14.35

13

13.

Gimnastyka korekcyjna dla kl. 4a,b,c

I. Faustmann

14.40 -15.25

s. kor.

14.

Koło teatralne

A. Kaczmarek

13.50 - 14.35

23

15.

Tenis stołowy dla klas 4.5.6.7.8

M. Sikorski

14.15 -15-45

s. g

16.

Piłka nożna dla chłopców kl.6,7,8

M. Sikorski

15.45-18.00

s. g

           

Piątek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1

Zaj. indywidualne z fizyki dla kl.7, 8 i Gim.

E. Koralewska

15.35 - 16.20

121

2

Koło fizyczne kl.8 i Gim.

E. Koralewska

14.45 - 15.30

121

3

Zespół wokalny „Bella Voce” kl.7, 8,G,LO

B. Dziedzic

14.35-16.05

16

4

Zaj. indywidualne z j. polskiego kl.7a i 8a

A. Kaczmarek

14.45-15.30

23

5.

Zaj.  indywidualne z chemii

I. Marchlewska

15.25 -16.10

203

6.

Koło młodych chemików dla kl.8

I. Marchlewska

14.40-15.25

203

7.

Spotkania Samorządu Szkolnego

M. Gałązka

13.30-14.15

12

8.

Zespół wokalny „Sal – Canto”

B. Dziedzic

13.40-14.25

16

9.

Zaj. indywidualne z j. angielskiego kl.4a

A. Kulka

13.50-14.35

116

10.

Zaj. indywidualne z matematyki dla kl. 4

R. Kałamaja

13.50-14.35

9

11

Indywidualna praca z uczniami kl.8

A. Pawlak

14.45 - 15.30

120

 

Szkolne Koło Caritas –opiekun A.Piechowiak– działa ruchomo-wg. potrzeb