Plan lekcji 0-3 II semestr 2018/2019 - obowiązuje od dnia 28 stycznia 2018 r. 
Pobierz w wersji PDF
plan 03 2sem 1plan 03 2sem 2plan 03 2sem 3a

plan 03 2sem 3bplan 03 2sem 4plan 03 2sem 5


Plan lekcji 4-8 II semestr 2018/2019 - obowiązuje od dnia 28 stycznia 2018 r. 

Klasa 4 a, b, c  Pobierz w wersji PDF
Klasa 5 a, b, c Pobierz w wersji PDF
Klasa 6 a, b, c  Pobierz w wersji PDF
Klasa 7 a, b  Pobierz w wersji PDF
Klasa 8 a, b, c  Pobierz w wersji PDF
kl4abc
kl5abc

kl6abckl7ab

kl8abc