TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1.

03.09.2018r.

poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 uroczystą mszą św. z udziałem rodziców g. 9.00 Kościół św. Marka

2.

13.09.2018r.

czwartek

Pierwsze Zebranie Rodziców - organizacja roku szkolnego, zapoznanie rodziców ze zmianami związanymi z reformą, obowiązującym WSO i Statutem Szkoły g.17.00 kl. I-III i 18.00 kl. IV-VIII

3.

08.11.2018r.

czwartek

Zebranie Rodziców – „drzwi otwarte” g. 17.00 kl. I -III i 18.00 kl. IV-VIII

4.

13.12.2018r.

czwartek

Zebranie Rodziców informujące o przewidywanych ocenach semestralnych g.17.00- kl. I – III, 18.00 kl. IV -VIII

5.

10.01.2019r

czwartek

WYWIADÓWKA - podsumowanie I semestru, g.17.00-kl.I-III g. 18.00 – kl. IV -VIII

6.

28.03.2019r.

czwartek

Zebranie Rodziców – „drzwi otwarte” g.17.00 kl. I-III, g.18.00 KL. IV-VIII

7.

16.05.2019r.

czwartek

Zebranie Rodziców – proponowane oceny roczne, g.17.00 kl. I-III, g.18.00 kl. IV-VIII

8.

21.06.2019r.

piątek

Udział Rodziców w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019.

Początek g. 9.00 w kościele św. Marka.