1.

04.09.2017r.
poniedziałek

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 uroczystą mszą św.
z udziałem rodziców g. 8.00 Kościół św. Marka
 2.

13.09.2017r.

środa
Pierwsze Zebranie Rodziców - organizacja roku szkolnego, zapoznanie  rodziców ze zmianami związanymi z reformą
 3.

09.11.2017r.
czwartek

Zebranie Rodziców – „drzwi otwarte”
 4.

14.12.2017r.
czwartek

Zebranie Rodziców informujące o przewidywanych ocenach semestralnych
5.

08.02.2018r
czwartek

WYWIADÓWKA - podsumowanie I semestru
6.

05.04.2018r.
czwartek

Zebranie Rodziców – „drzwi otwarte”
7.

17.05.2018r.
czwartek

Zebranie Rodziców – proponowane oceny roczne
7.

22.06.2018r.
piątek

Udział Rodziców w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2017/2018