Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły ustala w bieżącym roku szkolnym 2016/2017 następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

2 i 3 listopada 2017r. ( czwartek, piątek) - Dzień Zaduszny i piątek
30 kwietnia (poniedziałek) – przed Pierwszomajowym Świętem
2 maja (środa) – Święto Flagi- przed Świętem Konstytucji 3 Maja
4 maja (piątek) - Matura pisemna z j. polskiego uczniów Liceum Salezjańskiego
1 czerwca (piątek) – po Bożym Ciele

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z w/w Rozporządzeniem „W dniach, o których mowa szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla dzieci potrzebujących opieki - co uczynimy. Godziny pracy świetlicy w tych dniach 8.00-16.30