Lp.

Termin

Rodzaj Rady Pedagogicznej

1.

29.08.2019r.

czwartek

Organizacyjna Rada Pedagogiczna na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2.

24.09.2019r.

Nadzwyczajna Rada Pedagogiczna-powołanie ks. dyrektora

3.

28.11.2019r.

wtorek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- zmiany w Prawie oświatowym. Niebieska Karta. odpowiedzialni – dyrekcja, pedagodzy, nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy

4.

 

16.01.2020r.

czwartek

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za pierwsze półrocze .Odpowiedzialni –dyrekcja, nauczyciele

5.

02.04.2020r.

czwartek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa podsumowująca ewaluację wewnętrzną dotyczącą pracy z uczniem zdolnym i uczniem o potrzebach specjalnych. Odp. zespół pod kier. p. A .Basińskiej i A. Jankowskiej

6.

18.06.2020r.

czwartek

Klasyfikacyjna i Analityczna Rada Pedagogiczna podsumowująca roczną pracę szkoły.

-Rady Pedagogiczne Szkoleniowe wg potrzeb w ciągu roku szkolnego
-Terminy mogą ulec zmianie.
- I semestr trwa od 02.09.2019r. do 24.01.2020r.
- II semestr trwa od 10.02.2020r.do 26.06.2020r.