Lp. Termin Rodzaj Rady Pedagogicznej
1.

31.08.2017r

czwartek

Rada Pedagogiczna Analityczna podsumowująca rok szkolny 2016/2017 oraz Organizacyjna Rada Pedagogiczna na rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
2. 28.09.2017r. czwartek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego po wprowadzeniu nowelizacji w szkołach podstawowych.

3.

06.11.2017r.

czwartek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- 0 dyscyplinie- czyli jak połączyć skuteczność oddziaływania wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu z dobrą relacją z uczniami.
4.

01.02.2018r.
czwartek

Klasyfikacyjna i Analityczna Rada Pedagogiczna podsumowująca
I semestr.

5

16.04.2018r.

czwartek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa  podsumowująca ewaluację wewnętrzną dotycząca problemu agresji.
6. 18.06.2018r. poniedziałek Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna podsumowująca roczną pracę szkoły.

 

- Rady Pedagogiczne Szkoleniowe wg potrzeb w ciągu roku szkolnego - terminy mogą  ulec zmianie.                                                          
- I semestr trwa od  04.09.2017r. do 26.01.2018r.                                      
- II semestr trwa od  27.01.2018r. do 22.06.2018r.