Lp.

Termin

Rodzaj Rady Pedagogicznej

1.

29.08.2018r.

czwartek

Organizacyjna Rada Pedagogiczna na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

2.

05.10.2018r.

czwartek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- Nowa ocena pracy nauczyciela. Ustalenie wskaźników do oceny.
odpowiedzialni - Zespół pod. kier. p. A. Pawlak.

3.

16.11.2018r.

czwartek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa- Jak udoskonalić przepływ informacji w szkole. odpowiedzialni - Zespół pod. kier. M. Gaweł.

4.

08.01.2019r. wtorek

Klasyfikacyjna i Analityczna Rada Pedagogiczna podsumowująca

I semestr.

5.

14.03.2019r.

czwartek

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa podsumowująca ewaluację wewnętrzną dotyczącą problemu zapobiegania uzależnieniom u dzieci.
Odpowiedzialni - zespół pod kier. p. A. Basińskiej.

6.

13.06.2019r.

czwartek

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna podsumowująca roczną pracę szkoły.

 Rady Pedagogiczne Szkoleniowe wg potrzeb w ciągu roku szkolnego.
-Terminy rad mogą ulec zmianie.

- I semestr trwa od 03.09.2018 r. do 25.01.2019 r.
- II semestr trwa od 26.01.2019 r.do 21.06.2019 r.