Poniżej pobrać można do druku wzory nowych umów o pobieranie nauki w naszej szkole.

Umowa przyjęcia ucznia do szkoły klasy 0-III  (NOWA)
Umowa przyjęcia ucznia do szkoły  klasy IV-VIII  (NOWA)
Ankieta dla Rodziców