Informujemy, że Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny została przesunięta z godz 9.00 na 8.00. 
Zmiana spowodowana jest trwającym remontem kościoła pw. św. Marka.

nowyrokszk17 18