Co roku w połowie grudnia odbywa się w naszej szkole konkurs recytatorski klas 0-III pt.„Mikołajkowa wierszykarnia”. W tym roku odbyła się już jego ósma edycja.
Celem konkursu jest m.in. zainteresowanie dzieci twórczością polskich poetów, dlatego każdego roku wybierane są wiersze innych autorów. W tym roku organizatorzy chcieli, aby dzieci zaprezentowały swoje ulubione wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Konkurs odbywał się w dwóch etapach: klasowym i szkolnym. Do etapu drugiego zakwalifikowało się 19 uczniów. Jurorzy oceniali pamięciowe opanowanie tekstu, jego interpretację i ogólny wyraz artystyczny - w tym uzasadniony gest, strój oraz przygotowane rekwizyty.
Występy dzieci zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez Jury, jak i zgromadzoną publiczność. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy oraz pamiątkowe mikołajkowe medale.
Opracowała: Anna Ledworowska
Organizatorzy: Małgorzata Mitura, Edyta Łapińska, Julita Ścigany, Anna Ledworowska
Galeria>>