Uczniowie z klas 4-6 uczestniczyli w 6. Szkolnym Dniu Teatru. Reprezentacje- dwie pary z każdej klasy- otrzymały wcześniej zestaw materiałów, na podstawie których przygotowane zostały poszczególne konkurencje. W trakcie konkursu trzeba było wykazać się przede wszystkim wiedzą o teatrze i osobach tworzących spektakle. Drużyny rozwiązywały krzyżówki i pokazywały scenki. Także klasy mogły dopingować swoich reprezentantów i zdobyć punkty w kalamburach.
Nasz 6. Szkolny Dzień Teatru miał formułę konkursu, więc przyznano nagrody, które ufundował Ksiądz Dyrektor. W każdej grupie wiekowej nagrodzono drużynę, która uzyskała najwięcej punktów.
Oto nagrodzone reprezentacje:
Oliwia Miętkiewicz i Zofia Sawicka z kl.4c
Natalia Sikorska i Igor Markwitan z kl.5b
Krzysztof Glugla i Maksymilian Sikora z kl.6c
Gratulujemy! Wszystkim reprezentacjom dziękujemy za udział.

Konkurs przygotowały Stefania Tabaczyńska i Agata Kaczmarek

Galeria>>

6. Szkolny Dzień Teatru

W dniu 27 marca 2019 roku uczniowie klasy zero odbyli wycieczkę do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które mieści się w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej.
W czasie wycieczki dzieci miały okazję zapoznać się z miejscem i specyfiką pracy operatorów przyjmujących informacje o zdarzeniach zgłaszanych na numer alarmowy 112.
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych przygotowanych specjalnie dla nich. Omawiano rodzaje zdarzeń, sposób właściwego powiadomienia służb ratunkowych, prezentowano prawidłowe zachowanie w sytuacjach alarmowych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym, które nawet w tak młodym wieku mogą uratować życie lub zdrowie najbliższym. Jednym z elementów zajęć było także ćwiczenie na fantomach właściwych zachowań wobec osoby nieprzytomnej.
Najciekawszym i najbardziej ekscytującym momentem było zwiedzanie sali operatorskiej, w której ratownicy odbierali informacje o wypadkach, instruowali poszkodowanych i wysyłali na miejsce zdarzenia odpowiednie służby.
Uczniowie mieli także możliwość wypróbowania swoich umiejętności w roli odbierającego i zgłaszającego zdarzenie, co jak się okazało, nie było jednak takie proste gdy pojawił się stres.
Najważniejsze jednak, że na zawsze zachowają w pamięci, aby nigdy nie dzwonić dla zabawy na numery alarmowe, bo przez takie zachowanie ktoś może się nie doczekać na potrzebną pomoc.
Opracowała: Anna Ledworowska

Dnia 21 i 27 marca klasy 4. i klasy 5. mały okazję uczestniczyć w wartościowych warsztatach edukacyjno-przyrodniczych pt. "Światowy Dzień Wody" realizowanych przez panią edukator Magdalenę Kaczmarek w ramach projektu pn. "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione wojewodztwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być ... na zielonym!" realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, do którego przystąpiła również nasza szkoła poprzez kwalifikację do konkursu EKO-LIDER edycja 2019r . Pani Magda pięknie opowiadała uczestnikom zajęć o ważnej roli wody w naszym życiu, o tym jak mało wody, która jest na świecie nadaje się do picia. Zachęciła nas do oszczędznia tego niezastąpionego zasobu natury. Zabawy z wodą zakończyły się stworzeniem ogródka z rozkwitających nenufarów.

Opracowanie: Magda Gaweł kookrdynator projektu na terenie szkoły
Galeria>>

....Lubię tu być...na zielonym...

W sobotę 30 marca odbył się kolejny fordoński marszobieg, którego uczestnikami byli uczniowie fordońskich szkół i przedszkoli.
Tym razem, w ten słoneczny dzień uczestnicy biegu powitali właśnie rozpoczynającą się nową porę roku – wiosnę.
Naszą szkołę reprezentowali licznie zebrani uczniowie z klas od zero do VI, którzy przybyli na bieg wraz z młodszym i starszym rodzeństwem i rodzicami.
Bieg rozpoczął się rozgrzewką poprowadzoną przez znanego fordońskiego ultramaratończyka, pana Andrzeja Urbaniaka, który jest pomysłodawcą i organizatorem fordońskich biegów.
Na mecie na wszystkich uczestników czekały pamiątkowe medale oraz jak zwykle pyszna grochówka.
Opracowanie: Julita Ścigany, Anna Ledworowska
Galeria>>

„Wiosno! Ach to Ty” – fordoński  marszobieg na powitanie wiosny

Inspiracją do tegorocznej edycji konkursu były dawne zabawy ze śpiewem, pląsy i gry podwórkowe.

Dnia 27 marca 2019r. – na poziomie międzyszkolnym – zgodnie z formułą konkursu – bawiliśmy się czytaniem tekstów z różnorodnymi utrudnieniami np. czytanie pisma lustrzanego, tytułów zabaw napisanych wspak, czytanie pisma ruchomego ze zwoju i na dodatek szukanie błędnych napisów pod ilustracjami zabaw. Jak zwykle był rebus, a z liter tworzących rozwiązanie (tj. „WESOŁE ZABAWY I PLĄSY”) uczestnicy układali nowe wyrazy i naklejali je na specjalną kartę zadań.

Jak co roku – kolejną atrakcją były występy uczniów naszej szkoły – występ chóru i zespołu wokalnego „Fantazja” (pod kierunkiem Marioli Ziółkowskiej) .

Po koncercie, swoim przemówieniu, ksiądz dyrektor Krzysztof Nestoruk zauważył, że w tym roku nasz konkurs „osiągnął pełnoletniość” i nadal jest aktualny w zakresie potrzeb i nie traci na atrakcyjności. Gratulował uczestnikom, których nazwał wszystkich jak jeden zwycięzcami, bo są tu wśród najlepszych drugoklasistów z wszystkich szkół fordońskich. Docenił trud nauczycieli, którzy przygotowywali uczniów.

Podczas występów i wręczania nagród zaszczycił nas swoją obecnością pan senator RP Andrzej Kobiak, który od kilku lat obejmuje swym patronatem nasz konkurs, gdyż bliskie są mu wartości i treści płynące z tematyki i zagadnień poruszanych w każdej z edycji M.K. „Ładnie czytam”oraz zależy mu na poprawności polskiego języka i wysokim poziomie czytania młodzieży.

Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca, którzy wsparli naszą imprezę. Do wieloletnich dobroczyńców należą: Firma Rodzinna Abramczyk i Firma ASK.
Najwierniejszym PATRONEM jest EXPRESS BYDGOSKI, który wspiera szkołę od samego początku. Notatka z naszego konkursu ukaże się w EXPRESSIE BYDGOSKIM w dodatku na Fordon w sobotę 6 kwietnia br.

Opracowała: Janina Dalewska
Galeria>>

XVIII Międzyszkolny Konkurs "Ładnie czytam"