>>>Pobierz w PDF

Poniedziałek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

j. angielski kl. I

M. Walczak

12.45-13.30

21

2.

robotyka

R. Kałamaja

15.30-16.15

s. komputerowa

3.

zajęcia indywidualne z uczniem
kl. Ia

E. Łapińska

12.45-13.30

4p

4.

j. angielski

M. Szymczak

13.00-13.45

22

5.

j. angielski kl. I

M. Walczak

13.30-14.15

21

6.

zajęcia psychoedukacyjne

A. Basińska

13.30-14.15

4p

7.

j. angielski

M. Szymczak

13.45-14.30

22

8.

chór

M. Ziółkowska

14.15-15.00

11

9.

zespół instrumentalny

M. Ziółkowska

15.00-15.45

11

10.

Early Stage /kl. drugie

K. Czubak

13.00-14.30

s. komputerowa

11.

gimnastyka korekcyjna kl.1a

I. Faustmann

12.45-13.30

s. korekcyjna

12.

gimnastyka korekcyjna kl.2a

I. Faustmann

13.40-14.25

s. korekcyjna

13.

gimnastyka korekcyjna kl.3b

I. Faustmann

14.35-15.20

s. korekcyjna

14.

koło plastyczne kl.0

M. Michałek

14.15-15.45

s. stołówka

15.

zajęcia sportowe chłopcy kl. 0-1

W. Mizikowski

15.15-16.00

s. gimnastyczna

Wtorek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

zajęcia indywidualne z uczniem
kl. IIa

B. Polańska

12.45-13.30

4p

2.

ortografia kl. III

E. Łapińska

12.45-13.30

21

3.

zajęcia indywidualne z uczniem
kl. Ib

I. Fotin

12.45-13.30

22

4.

kaligrafia kl. I

I. Fotin

13.30-14.15

22

5.

zajęcia indywidualne z uczniem
kl. IIIc

K. Majewska

12.45-13.30

s. komputerowa

6.

szkoła pamięci

M. Mitura

12.45-13.30

gab. psychologa

7.

zespół wokalny Fantazja

M. Ziółkowska

14.15-15.20

11

8.

zespół taneczny Iskierki

M. Szymczak

13.00-13.45

s. korekcyjna

9.

zespół taneczny Iskierki

M. Szymczak

13.45-14.30

s. korekcyjna

10.

Early Stage/ pł./
kl. trzecie zaawansowane

K. Sikorska -Hoffmann

13.50- 14.20

s. komputerowa

11.

koło plastyczne kl.2

M. Michałek

14.15-15.45

stołówka

12.

zajęcia sportowe chłopcy kl. 0-1

W. Mizikowski

15.15-16.00

s. gimnastyczna

Środa

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

j. angielski kl.0

M. Walczak

12.45-13.30

4p

2.

zajęcia psychoedukacyjne

A. Basińska

12.45-13.30

s. komputerowa

3.

koło ekologiczne

J. Dalewska

12.45-13.30

21

4.

szkoła pamięci kl. III

I. Fotin

12.45-13.30

22

5.

szkoła pamięci kl. I

I. Fotin

13,30-14.15

22

6.

zajęcia indywidualne z uczniem
kl. IIIa

A. Tomaszewska

12.45-13.30

gab. psychologa

7.

chór

M. Ziółkowska

14.15-15.00

11

8.

zajęcia grafomotoryczne

A. Ledworowska

14.00-14.45

4p

9.

szachy

A. Karpiński

13.30-16.00

21

10.

Early Stage/pł./klasy pierwsze

A. Jankowska

13.40 – 14.50

s. komputerowa

11.

koło plastyczne kl. 3

M. Michałek

14.15-15.00 gr. I

15.15 -16.00 gr. II

s. stołówka

s. stołówka

12.

gimnastyka korekcyjna kl.1b

I. Faustmann

12.45- 13.30

s. korekcyjna

13.

gimnastyka korekcyjna kl.2b

I. Faustmann

13.40-14.25

s. korekcyjna

Czwartek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

koło matematyczne

M. Mitura

12.45-14.15

11

2.

zajęcia indywidualne z uczniem
kl. 1c

J. Ścigany

12.45-13.30

s. komputerowa

3.

origami i quiling gr.I

K. Majewska

12.45-13.30

22

4.

szkoła pamięci kl. 0

E. Łapińska

12.45-13.30

21

5.

origami i quiling gr. II

K. Majewska

13.30-14.15

22

6.

zespół taneczny Iskierki

M. Szymczak

13.00-14.30

s. korekcyjna

7.

gimnastyka korekcyjna kl. 0

I. Faustmann

13.45-14.30

4p

8.

Early Stage /pł./kl. trzecie

K. Sikorska-Hoffmann

13.40 -15.10

s. komp.

9.

Early Stage /pł./kl. trzecie zaawansowane

K. Sikorska-Hoffmann

15.20-16.50

s. komp.

10.

koło plastyczne kl. 1 ( ubiegłoroczna kl. 0)

M. Michałek

14.15-15.45

s. stołówka

11.

zajęcia sportowe –piłka nożna kl. 2, 3, i 4

M. Sikorski

15.45-17.15

Orlik przy ul. Kromera

12.

zajęcia sportowe kl. 2-3 chłopcy

zajęcia sportowe kl. 0-3 dziewczęta

W. Mizikowski

13.00-14.30

14.30-16.00

s. gimnastyczna

Piątek

l.p.

rodzaj zajęć

prowadzący

godzina

sala

1.

j. angielski

M. Szymczak

13.00-13.45

21

2.

Zajęcia indywidualne z uczniem
kl. IIIb

M. Mitura

12.45-13.30

22

3.

ortografia kl. II

A. Tomaszewska

12.45-13.30

4p

4.

j. angielski

M. Szymczak

13.45-14.30

21

5.

zespół wokalny Fantazja

M. Ziółkowska

14.15-15.20

11

6.

koło religijne

J. Zabłocka

13.30-14.15

4p

7.

Early Stage/pł./kl. drugie

K. Czubak

13.00- 14.30

s. komputerowa

8.

Early Stage//pł./ kl. pierwsze

A. Jankowska

13.30-14.40

22

9.

koło plastyczne kl.1/ które nie chodziły w roku poprzednim/

M. Michałek

14.15- 15.00 gr. I

15.15- 16.00 gr. II

s. stołówka

s. stołówka

10.

gimnastyka korekcyjna kl.1c

I. Faustmann

12.45-13.30

s. korekcyjna

11.

gimnastyka korekcyjna kl.3a

I. Faustmann

13.40-14.25

s. korekcyjna

12.

gimnastyka korekcyjna kl.3c

I. Faustmann

14.35 15.20

s. korekcyjna

               

 

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Pracownicy naszej Szkoły oraz uczniowie. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnych uroczystościach dziękczynnych za beatyfikację błogosławionego Czesława Jóźwiaka, które odbędą się 9 września br. W miejscu urodzenia bł. Czesława Jóźwiaka, w nieistnijącej już miejscowości Łażyn, zostanie o godz. 12.00 odprawiona Msza św. i odsłonięty obelisk z pamiątkową tablicą.
Jak dołączyć do uroczystości? O godz. 10.30 wyruszy na miejsce uroczystości piesza pielgrzymka. Zbiórka na obwodnicy Bydgoszczy w Emilianowie, zaraz za wiaduktem kolejowym. Dla zmotoryzowanych zbiórka o godz. 11.00 pod kościołem Najświetszej Maryi Panny Królowej Polski w Brzozie, skad pod eskortą Nadleśnictwa Bydgoszcz kawalkada samochodów ruszy do dawnego Łażyna. Po zakończeniu uroczystości przewidziano ciepły posiłek.

czeslaw jozwiak

Postać błogosławionego Czesława Jóźwiaka
Czesław Jóźwiak urodził się 7 września 1919 r. w Łażynie koło Bydgoszczy w rodzinie Leona i Marii z domu Iwańskiej. Ojciec Leon był funkcjonariuszem policji śledczej. Rodzina w związku ze służbowym przeniesieniem ojca osiedliła się w 1930roku w Poznaniu. Czesław kontynuował nauke w Gimnazjum im. Jana Kantego. W 1934 oku rozpoczął przygodę z Salezjanami. Z oratorium przy ulicy Wronieckiej związany był już od 10 roku życia. Wkrótce stał się jednym z liderów środowiska. Był prezesm Towarzystwa niepokalanej, czyli jednej z ówczesnych grup formacyjnych propagującej wśród młodzieży nabożeństwo do Matki Najświętszej. Aktywnie udzielał się we wszystkich zajęciach oratoryjnych. Organizował zawody sportowe, śpiewał w chórze, gromadził wokół siebie chłopców, przez których był nazywany "Tatą". Potrafił godzinami snuć im barwne opowieści historyczne, zwłaszcza z "Trylogii" Hanryka Sienkiewicza.
Jóźwiak był związany również z harcerstwem. W 1939 r. ukończył Purs przysposobienia Wojskowego. Brał udział w kampanii wrześniowej w batalionie PW "Koronowo", gdzie uczestniczył w potyczce z Niemcami na bagnety. Następnie w dniach 9-22 września w bitwie pod Bzurą. Po załamaniu kontrofensywy wojsk Armii "Pomorze" i Armi "Poznań" oraz po rozbiciu jego oddziału w okolicach Kutna powrócił do rodzinnego Poznania.
Stosunkowo szybko zaangażowała się w działalność konspiracyjną w Narodowej Organizacji Bojowej, formacji wojskowej utworzonej 16 listopada 1939 r. w Poznaniu prze przedwojennych działaczy Stronnictwa Narodowego. W grudniu 1939 nawiązał kontakt z kierownictwem Obwodu NOB Śródmieście Południowe. Z ramienia tej organizacji organizowała Harcerstwo Polskie. Poz aprzysiężeniu otrzymał konspiracyjne pseudonimy: "Piotr" i "Orwid". Został mianowany kierownikiem sekcji organizacyjnej, której zadaniem było rozpoznanie zwiadowcze obiektów Wermachtu w Śródmieściu. Zajmował się kolportażem gazetki "Polska Narodowa". Wciągnął do działalności NOB kolegów z oratorium: Edwarda Kaźmierskiego, Franciszka Kęsego, Edwarda Klinika, Jarogniewa Wojciechowskiego.
Aresztowany przez gestapo w dniu 23 września 1940 r. w Poznaniu przeszedł ciężkie śledztwo w Domu Żołnierza w Poznaniu. Był więziony w Forcie VII i więzieniu na ul. Młyńskiej w Poznaniu. Pozdczas przesłuchań przez gestapo, jako przywódca grupy była nabardziej ze wszystkich maltretowany. Następnie osadzony we Wronkach, Berlinie-Neukolln.
Latem 1942 został wraz z kolegami osadzony w więzieniu Zwickau. Tam, wyrokiem Wyższego Sądu Krajowego w Poznaniu na sesji wyjazdowej, został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w Dreźnie 24 sierpnia 1942 r. Wraz z kolegami dał wszystkim współwięźniom mocne świadectwo wiary. Czesław i jego koledzy z oratorium salezjańskiego w Poznaniu zostali beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Plan lekcji obowiązuje od 4 września 2017 r.
 

 Klasa 0a

Klasa 0b

 Klasa 1a

Klasa 1b 

Klasa 1c 

Klasa 2a 

Klasa 2b

Klasa 3a 

Klasa 3b

Klasa 3c

Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>>

 

 4a

4b 

4c 

5a

5b 

5c

6a

6b

7a

7b

 7c 

Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>> Pobierz>>

 

Rozkład dzwonków w SPTS 4-6

 

1. 8:00 - 8:45

2. 8:55 - 9:40

3. 9:50 - 10:35

4. 10:45 - 11:30

5. 11:40 - 12:25

przerwa obiadowa

6. 12:45 - 13:30

7. 13:40 - 14:25

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkoły Podstawowej i rodziców na Trzeci Inauguracyjny Salezjański Spływ Kajakowy Kanałem Bydgoskim i Rzeką Brdą. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest opieka rodzica.
Data: 16 września 2017r.
Program:
9.30 – spotkanie przy klubie sportowym „Gwiazda” ul. Bronikowskiego 45
10.00 – spływ kanałem bydgoskim i rzeką Brdą
Ok.15.00 – zakończenie spływu z gitarą i kiełbaską przy ognisku lub grillu na przystani Zimne Wody w Bydgoszczy.
Koszt spływu – 35zł
Zapisy na spływ kajakowy (obowiązkowa wpłata) do 12.09.2017r. u pana Marka Sikorskiego - nauczyciela WF.
Organizator: Katarzyna Wędzelewska
Współorganizator: Robert Bazela, www.splywy.bydgoszcz.pl

Informujemy, że Msza św. rozpoczynająca nowy rok szkolny została przesunięta z godz 9.00 na 8.00. 
Zmiana spowodowana jest trwającym remontem kościoła pw. św. Marka.

nowyrokszk17 18