28 października 2016 roku to już po raz trzeci cieszący się ogromnym zainteresowaniem w klasach 0 – 3 „Dzień spędzony ze Świętymi” czyli akcja ”HOLY WINS – ŚWIĘTOŚĆ ZWYCIĘŻA”. Celem głównym było przybliżenie życia i działalności Świętych.
Jednym z zadań dzieci klas młodszych było wykonanie pracy plastycznej o tematyce: „Moja droga do świętości” przedstawiającej za pomocą techniki dowolnej oraz krótkiego opisu swój dobry uczynek.
„Dzień spędzony ze Świętymi” uroczystym apelem rozpoczęli uczniowie klasy III c, którzy zaprezentowali fragmenty opowiadania pt: „I z wiercipięty może zostać Święty”. Występom artystów towarzyszyła nauka piosenki.
Tego dnia uczniowie przebierali się za wybrane postaci Świętych lub Błogosławionych, dzielili się wiedzą z innymi na temat ich życia i działalności. W klasach odbywały się dyskusje, dzieci wykonywały prace plastyczne, rozwiązywały krzyżówki, czytały opowiadania oraz oglądały filmy. Zajęciom statycznym towarzyszyły dynamiczne parady oraz bale wszystkich Świętych.
Ogromne podziękowania kieruję do współorganizatorek: Julity Ścigany, Anny Tomaszewskiej, Jadwigi Jankowskiej-Zabłockiej, Marioli Ziółkowskiej za nieocenioną pomoc i wsparcie. Dziękuję Wychowawcom klas oraz świetlic za włączenie się w akcję. Dziękuję Uczniom, Rodzicom, Babciom i Dziadkom za aktywny udział i zaangażowanie.

Opracowanie: Małgorzata Szymczak
Galeria>>