Święto patronalne Collegium Salesianum i całej Rodziny Salezjańskiej Najświętszej Maryi Wspomożycielki Wiernych zgromadziło nas wszystkich w kościele parafialnym na uroczystej Mszy świętej, sprawowanej przez naszego wychowanka salezjanina - neoprezbitera ks. Łukasza Piskułę (matura 2003) i ks. Grzegorza Siwaka.
Uczniowie CS odświętnie ubrani, nauczyciele, pracownicy administracji, poczty sztandarowe, chór, zespoły śpiewacze, służba liturgiczna, harcerze, goście, byli wychowankowie, rodzice i salezjanie, tworzyli jedną rodzinę. Na Eucharystii dziękowaliśmy Panu Bogu za dar naszej Niebieskiej Matki i kapłaństwo nowo wyświęconych salezjanów.
Tradycyjnie w tym dniu następuje przyjęcie w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza przygotowanych przez ks. Adama kandydatów na ministrantów. Ceremoniał przewiduje, aby odbyło sie to publicznie wobec zgromadzonych wiernych. Wymowną chwilą dla nas wszystkich było złożenie przyrzeczeń i obłóczyny ośmiu nowych ministrantów. Nagrodzeni zostali ogromnymi brawami. Po Mszy świętej, młodzi kapłani udzielili indywidualnego, prymicyjnego błogosławieństwa. Ministranci rozdawali pamiątkowe obrazki.
Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeżycia święta Maryi. czekamy na następne prymicje naszych wychowanków: Dominika Iwańskiego, Jakuba Fotina i Kamila Bejgiera. Wszyscy liczymy na nowe powołania do służby Bożej. Oto się modlimy
Ks. Henryk Kaszycki sdb
Dyrektor Collegium Salesianum
Galeria>>