27 maja 2015 roku w SP nr 62 odbyło się rozdanie nagród uczniom, którzy udział w konkursie pt. "Bydgoszczy dawnej czar, czyli o czym Marianek napisałby w liście do Irenki". Uczestnicy musieli napisać list, w którym nie tylko wykazali się znajomością życia M. Rejewskiego, ale także wiadomościami o Bydgoszczy z lat 20 XX wieku. Dodatkową trudnośćstanowił wymóg zastosowania gwary tamtych czasów. Nasi uczniowie znakomicie poradzili sobie z tym zadaniem.
Nagrody otrzymały:
Zuzanna Sadowska za zajęcie III miejsca,
Julia Koralewska za zajęcie II miejsca.
Alicja Formella za zajęcie I miejsca.
Uczennice zostały przygotowane przez p. Ewę Łapińską i p. Stefanię Tabaczyńską
Gratulujemy!
Galeria>>