Znane są już wyniki sprawdzianu kompetencji, który pisali nasi uczniowie klas szóstych w dniu 01 kwietnia br. Jest mi miło zakomunikować, że nasi uczniowie osiągnęli bardzo wysokie wyniki.
Oto ich zestawienia.


Wyniki ogólne
powiat bydgoski: 65%
miasto Bydgoszcz: 67%
SP Tow. Sal.: 82%


Przedmioty
Język polski
powiat bydgoski: 71%
miasto Bydgoszcz: 74 %
SP Tow. Sal.: 87%
Matematyka
powiat bydgoski: 59%
miasto Bydgoszcz: 60%
SP Tow. Sal.: 76%
Język angielski
powiat bydgoski: 78%
miasto Bydgoszcz: 81%
SP Tow. Sal.: 94%

We wszystkich zestawieniach widać, że nasi uczniowie wykazują się wspaniałymi wynikami. Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom szczerze gratuluję. ks. Henryk Kaszycki